Výhody registrácie u Flymeto
  1. Spolupracujeme s najlepšími partnermi v oblasti cestovania.
  2. Generátor najlacnejších leteniek.
  3. Sme solídne predajcovia leteniek, pôsobíme na trhu od roku 2016.
 Predávajte vlastné zájazdy
 Tvorte svoje itinerára
 Zdieľajte ponuky s priateľmi
 500 miliónov letov do 10s
 1.5 miliónov hotelov do 10s
Letenky
Odkiaľ

Viedeň (VIE)   Budapest (BUD)

Kam

(Európa)

Hor sa do Seattlu
Spoznajte Seattle, slávne filmové mesto!
Severná Amerika · Washington - USA
Jan 26, 2016 2 min
Čtěte více
farebné stromy
Les dúhových eukalyptov
Dúhové eukalypty naozaj existujú. Medzi stromami neradil avantgardný výtvarníci, ani zúrivá paintballová bitka. Pestrofarebné stromy vytvorila sama Matka príroda. Bez photoshop. Pravé meno dúhového stromu znie eukalyptus olúpaný. V lúpanie je totiž celý ten vtip. Pri bližšom ohliadka zistíte, že divoko sfarbený kmeň je plastický, akoby záplatovaný a plný rozlične vystúpených vrstiev tenké kôry. Ako strom rastie, odlúpava sa z neho v dlhých pruhoch vyčerpaná tkanivo a odhaľuje kôru novú. Tá septembra jasne sviežou zelenou farbou.
Oct 03, 2018 4 min
Čtěte více

Súkromie

Úvod

WEB SHOP FLY a.s. je IATA certifikovaná a akreditovaná česká cestovná kancelária s pobočkami na Slovensku.

Pri svojej práci pri príprave Vaších leteniek spracováva Vaše osobné údaje – čiže informácie, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, napr. s vami.

Pretože existuje teoretická možnosť, že by napríklad orgány štátnej moci, ako je súd alebo polícia, mohli nariadiť spojenie naších dát s ďalšími, čo by nakoniec mohlo viesť k odhaleniu vašeho mena a pod., chováme sa k týmto dátam tak, ako by pre vás boli dôležité a v súlade s direktívou GDPR.

To znamená, že ich ukladáme len toľko, koľko skutočne z vyššie uvedených dôvodov potrebujeme. Ukladáme ich len na tak dlho, ako je nutné. A sú zabezpečené tak, aby aj v prípade ich úniku neboli zneužiteľné a nemalo to pre vás žiadne negatívne dôsledky.

Z toho vyplýva, že dáta tam, kde to je možné, šifrujeme, aby si ich nemohol prečítať ktokoľvek. K dátam majú prístup len naši zamestnanci, ktorí ich v rámci svojej náplne práce potrebujú. A tí sú súčasne poučení, ako s dátami nakládať.

Na tejto stránke nájdete informácie, aké dáta a z akých dôvodov spracovávame, vrátane informácie o tom, co môžete robiť, pokiaľ k tomu procesu máte výhrady. WEB SHOP FLY a.s. rešpektuje vašu voľbu a vaše súkromie.

Aké dáta považujeme za osobné

Podľa zákona sú osobnými dátami akékoľvek dáta, ktoré sú spojené alebo môžu byť legálnou cestou spojené s konkrétnou fyzickou osobou.

Z povahy našej práce obvykle pracujeme s menami, priezviskami, dátumami narodenia a ďalšími údajmi potrebnými na rezerváciu Vašej letenky, prípadne ďalších služieb vrátane ubytovania a zároveň aj Vás tak chránime pred prípadným zneužitím Vaších osobných údajov pre cestovanie inou nepovolenou osobou a ďalej sa dostávame k ďalším dátam, ktoré môžu konkrétne určiť fyzickú osobu, dostávame sa do styku s inými údajmi, ktoré by k identifikácií mohli poslúžiť. Toto je ich výpočet.

IP adresy

Zakaždým keď vstúpite na akúkoľvek internetovú stránku, začne si váš počítač posielať informácie a dáta s počítačom (serverom), na ktorom je daná stránka umiestená.

Tak ako my ľudia potrebujeme pre posielanie listov svoje adresy a smerovacie čísla, potrebujú ich aj počítače. Každý z nich, aj ten váš, má svoju IP adresu, pomocou ktorej mu môžu iné počítače v sieti internet poslať dáta.

IP adresa vyzerá napr. takto: 192.168.45.12

Nejde tak o skutočnú adresu vášho domu alebo bytu, ale len o číslo, pomocou ktorého sa počítače pri vzájomnej komunikácií poznajú, a bez neho by internet nefungoval.

I keď my z tejto IP adresy o vás veľa nevieme, rozhodli už skôr súdy, že je treba na tento údaj prihliadať ako na osobný. Je to preto, že v spojení s inými dátami by súdy alebo polícia, či iné orgány štátnej moci mohli z IP adresy adresu vašeho domu alebo bytu odvodiť.

Je dôležité si uvedomiť, že takmer každá internetová stránka je dnes zložená z množstva menších častí, podobne ako je obrázok puzzle zložený z množstva dielov. Každá z týchto častí môže byť spracovávaná iným počítačom (serverom). Pri jednej návšteve jednej stránky tak vašu IP adresu môže obdržať veľa rôznych počítačov na veľa rôznych miestach sveta.

V prípade naších klientov sa stránka môže skladať z vlastného obsahu, napr. ponuky leteniek, ubytovania, poistenia atd. ďalej z článkov, videí a z reklamných plôch. Ak vstupujete na takúto stránku, uvidí IP adresu vášho počítača nielen klient, ale aj my.

Tam, kde to nie je nutné, sa snažíme neuchovávať celú IP adresu. Napr. tak, že zahodíme posledné číslo tejto adresy. Tým sa znemožní akékoľvek spojenie dát s vaším počítačom. Je to podobné ako odstránenie posledného čísla z adresy domu alebo PSČ. Prípadná zásielka by bola aj tak doručená do správneho mesta, ale nie do správneho domu.

Nie vždy je to však možné. V niektorých prípadoch, napríklad k nájdeniu internetového škodca alebo podvodníka, potrebujeme úplnu IP adresu.

V prípadoch, keď spracovávame úplnu IP adresu, sa k tejto IP adrese a všetkým dátam s ňou spojeným chováme ako k osobným dátam.

Predávaniu IP adries nemôžete zabrániť, pretože je to vyžadované pre fungovanie internetu ako takého. Pokiaľ chcete, môžete ale svoju skutočnú IP adresu skryť pomocou špecializovaných služieb. Aj tieto služby však vašu skutočnú IP adresu uvidia.

Identifikátory čitateľov webových stránok

Kedykoľvek váš prohliadač internetových stránok komunikuje v sieti WWW s inými počítačmi, môžu si tieto počítače do vášho počítača uložiť krátke informácie.

Je možné si pomocou nich napríklad zapamätať, že už ste prihlásený a nemusíte preto stále dookola vyplňovať prihlasovacie údaje. Je možné si pomocou nich uchovať vaše preferencie farieb, pozadie, a podobné osobné nastavenia.

WEB SHOP FLY a.s. si takto ukladá váš jedinečný identifikátor. K čomu ho potrebujeme my aj vy sa dočítate ďalej.

Tento identifikátor vyzerá nejak takto: BBID-12345678901234567

Nepoznáme z neho tak, ako sa voláte, kde bývate, ale poznáme z neho napríklad, že už sme takýto identifikátor niekde na nejakých stránkach videli.

Prečítajte si prosím, ako používame tento identifikátor. Sme presvedčení, že zistíte, že je užitočný aj pre vás.

Váš unikátny identifikátor môžete kedykoľvek zmeniť. Tým navždy odpojíte akékoľvek dáta, ktoré o vás máme uložené, od svojej osoby a svojho počítača. To je to isté, ako keby sme o vás v tom momente všetko zabudli.

I keď je len veľmi teoreticky možné spojiť tento identifikátor s Vami ako fyzickou osobou, chováme sa ku všetkým dátam, ktoré ju obsahujú, ako k dátam osobným.

Prečo WEB SHOP FLY potrebuje vaše osobné údaje

Väčšina dát, ktoe zbierame, potrebujeme pre letecké spoločnosti a hotelové reťazce, prípadne ďalších obchodných partnerov – poisťovne atd. V takýchto prípadoch sme podľa zákona považovaný za „správcu údajov".

Pre dalšie spracovanie a úpravy naších stránok zbierame dáta pre naše vlastné potreby:

Vylepšovanie našej webovej stránky

Ako pre každú firmu aj pre nás je dôležité vedieť, či sú naše webové stránky priehľadné, ľahko použiteľné a či pomahajú získavať nových zákazníkov. Z tohto dôvodu uchovávame informácie o pohybe čitateľov našími stránkami – o tom odkiaľ na ne vstúpil, kedy a za ako dlho odišiel a pod.

Tieto informácie sú uchovávane po dobu 3 mesiacov. Sme presvedčení, že je to v súlade so zákonom, pretože je to náš oprávnený záujem.

Bezpečnosť

Nie všetci pristupujú na naše stránky s dobrými úmyslami. Preto uchovávame informácie o prístupoch na naše webové stránky a služby, aby sme pomohli zverejniť a zabrániť rôznym druhom útokov. Dôležité pre nás je tiež chrániť dalšie dáta, ktoré spracovávame. Uchovávame si dáta ako sú počty a početnosť prístupov z konkrétneho počítača, prehliadavača a pod.

Tieto informácie sú uchovávane po dobu 3 mesiacov. Sme presvedčení, že je to v súlade so zákonom, pretože je to náš oprávnený záujem.

Prečo považujeme tieto dáta za osobné

Jednoducho preto, že obsahujú IP adresu vášho počítača.

Vaše práva

Pretože spracovávame väčšinu osobných údajov pre letecké spoločnosti, hotely a poisťovne z oprávnených dôvodov identifikácie a pre presné rezervácie služieb pre Vás by ste nemali mať z využitia týchto dát pochybnosti.

Pokiaľ si nie ste istý alebo máte nejaké pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať. V prípadoch, kedy sa váš dotaz týka tretej strany, sa pokúsime vám pomôcť osloviť správneho adresáta.

V prípadoch, kedy spracovávame vaše osobné údaje pre naše vlastné účely, nás môžete kontaktovať s ľubovoľnými pripomienkami, požiadavkami atď.

Obecne máte nasledujúce práva ako "subjekt údajov", to je osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú:

  1. Pokiaľ je zákonom vyžadovaný váš súhlas k spracovaniu vaších dát, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
  2. Pokiaľ je WEB SHOP FLY „správcom" vaších dát, to je pokiaľ dáta spracovávame pre vlastné účely a potreby, máte právo na prístup k vaším osobným údajom a môžete požadovať ich opravu.
  3. Máte tiež dalšie práva, ako je právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo na podanie námietok k spracovaniu z marketingových dôvodov, právo na prenos vaších dát.
  4. Máte právo vznesenie nesúhlasu so spracovávaním vaších osobných údajov.
  5. Máte právo vzniesť námietky u príslušného štátneho orgánu zodpovedného za ochranu osobných údajov (UOOU).

Upozorňujeme, že väčšina z týchto práv je upravovaná rôznymi podmienkami,z ktorých niektoré sú uvedené vyššie.

Snažili sme sa tu vysvetliť, prečo potrebujeme spracovávať vaše osobné údaje. Pokiaľ existuje zákonná požiadavka na váš výslovný súhlas, NIE STE povinný nám tento súhlas poskytnúť. Pokiaľ sa rozhodnete nám svoj súhlas poskytnúť, máte právo kedykoľvek ho odvolať.

Vezmite prosím na vedomie, že existujú právne dôvody pre spracovanie vaších osobných údajov, ktoré nevyžadujú váš súhlas. Napríklad môžeme mať oprávnený záujem pre spracovávanie niektorých osobných údajov z dôvodov bezpečnosti dát. V týchto prípadoch sme ale stále povinní vás informovať o účeloch tohto spracovania. To je obsahom týchto stránok.

Pokiaľ odvoláte svoj súhlas, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje pre účely, ktoré vyžadovali odvolaný súhlas.

Pokiaľ chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním vaších osobných údajov, môžete to urobiť:

  1. e-mailom na adresu service@webshopfly.com
  2. písomně na adresu uvedenou v kontaktech

V prípade akýchkoľvek otázok alebo potrieb informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov, odvolania súhlasu alebo v prípade akýchkoľvek sťažností nás prosím kontaktujte pomocou vyššie popísaných spôsobov.

Pojmy

Upozorňujeme, že tu nie sú použité presné právne definície. Snažíme vysvetliť situácie zrozumiteľne.

Oprávnený záujem

Direktíva GDPR umožňuje spravovať vaše osobné údaje na základe niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je oprávnený záujem. V podstate hovorí, že pokiaľ vám spracovaním týchto údajov na našej strane nevzniká žiadna významná ujma, zatiaľ čo nám to nejakým spôsobom pomáhá v našej činnosti ako firme, máme pre daný účel na spracovanie vaších údajov právo.

Informovaný súhlas

Pre niektoré účely spracovánia vaších osobných dát je potreba výslovného informovaného súhlasu subjektov údajov, teda vás. Je to najmä tam, kde by ste takéto spracovanie neočakávali, alebo pokiaľ spracovaním osobných údajov môže dôjsť k výraznému zásahu do vášho života či iných práv.

Správca

Správcom osobných údajov je ten, kto rozhoduje o skutočnosti, že nejaké osobné údaje budú spracovávane, prečo a za akým účelom. Pre vlastné spracovanie týchto údajov si správca môže najať tretiu stranu, ktorá ho v jeho mene spracuje. Táto tretia strana sa potom volá Spracovateľ.

Spracovateľ

Spracovateľ je niekto, kto v mene správcu spracováva osobné údaje. Spracovateľ v tomto prípade iba plní zadanie správcu a na spracovnie osobných údajov nemá sám svoj záujem.Tagy

Žiadne tagy