Výhody registrácie u Flymeto
 1. Ponúkame viac ako 600 miliónov letových kombinácií.
 2. Dostaneme vás bezpečne späť domov.
 3. Hľadáme tie najlepšie kombinácie letov.
 1.5 miliónov hotelov do 10s
 Pohodlné hľadanie
 Zdieľajte ponuky s priateľmi
 Predávajte vlastné zájazdy
 Tvorte svoje itinerára
Letenky
Odkiaľ

Viedeň (VIE)   Budapest (BUD)

Kam

(Európa)

Obchodné podmienky

Radi si prečítate dobrý príbeh? Skúste naše obchodné a prepravné podmienky.

Nevratné letenky rezervované online

Stornopoplatok spoločnosti WEB SHOP FLY a.s. je 490 CZK. Klientovi sa vracajú letecké poplatky po odpočítaní storno poplatku WEB SHOP FLY a.s. a poplatku za spracovanie refundácie.

Vratné letenky rezervované online

 • Storno poplatok tarifu podľa podmienok konkrétnej letenky.
 • Storno poplatok spoločnosti WEB SHOP FLY a.s. je 1 500 CZK + príslušný poplatok za vystavenie letenky*
 • Refundácia tax je 500 Kč=poplatok za spracovanie refundácie*

Poplatky za zmeny a prevystavenie leteniek

 • Poplatok leteckej spoločnosti podľa podmienok konkrétnej letenky.
 • Letenka vystavená v kanceláriách WEB SHOP FLY a.s. je 750 CZK.
 • Letenka vystavená mimo kancelárie WEB SHOP FLY a.s. je 1 000 CZK.

Poplatky za iné cestovné služby

 • Za iné služby môže byť vyberaný zmluvný poplatok.
 • Poplatok za platbu kartou pri vybraných cestovných službách je až 0,85 %.

* Výška storno poplatkov spoločnosti WEB SHOP FLY a.s. sa môže líšiť podľa zmluvných podmienok.Tagy

Žiadne tagy