Výhody registrácie u Flymeto
 1. Silný zákaznícky servis.
 2. Generátor najlacnejších leteniek.
 3. Vieme sa o vás počas cesty postarať.
 500 miliónov letov do 10s
 Tvorte svoje itinerára
 Predávajte vlastné zájazdy
 Hovoríme vaším jazykom
 1.5 miliónov hotelov do 10s
Letenky
Odkiaľ

Viedeň (VIE)   Budapest (BUD)

Kam

(Európa)

Garancia úhrady leteniek

Základné garancia ZADARMO

V prípade práva na plnenie garancie bez príplatku vám bude vrátená suma, ktorá zodpovedá cene zaplatenej v deň nákupu za nepreletené lety.

Garancia PLUS

Priplaťte si 4,00 EUR za každého pasažiera a v prípade, že z objektívnych dôvodov nestihnete prestúpiť na ďalší let, tak Vám bez ďalších nákladov v rámci Garancia PLUS zaistíme nárhadní spoj a postaráme sa o Vás.

Kedy je možné uplatniť záruku

 • V prípade, že dôjde k zmene termínu letu, k jeho meškanie alebo zrušenie leteckou spoločnosťou z iných dôvodov ako vyššej moci (pozri nižšie), vy kvôli tomu nestihnete nadväzujúce rokov a letecká spoločnosť vám nebude schopná ponúknuť alternatívne rokov.
 • Vaša batožina sa oneskorí, a vy kvôli tomu nestihnete nadväzujúce rokov.
 • Imigračný a colná kontrola bude trvať príliš dlho, a vy kvôli tomu nestihnete nadväzujúce rokov.

Kedy nie je možné uplatniť záruku

 • Spoje medzi dvoma rokmi s rovnakým číslom PNR.
 • Nestihnete sa odbaviť včas.
 • Nemáte víza alebo cestovné dokumenty potrebné na letisku pri medzipristátia.
 • Kvôli porušenie obchodných podmienok dopravcu vám nebude umožnené nastúpiť na palubu lietadla.
 • Situácia spôsobené vyššou mocou.

Príklady situácií spôsobených vyššou mocou

 • Extrémne počasie
 • Štrajk zamestnancov riadenia letovej prevádzky
 • Politická nestabilita
 • Zemetrasenie
 • Teroristické útoky
 • Sopečná činnosť
 • Platobná neschopnosť dopravcu


Tagy

Žiadne tagy