Výhody registrace u Flymeto
  1. Generátor nejlevnějších letenek.
  2. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
  3. Umíme se o vás během cesty postarat.
 500 milionů letů do 10s
 Prodávejte vlastní zájezdy
 Pohodlné hledání
 1.5 milionů hotelů do 10s
 Tvořte svoje itineráře
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Putování po jezerech I.
Severní Amerika · Britská Kolumbie - Kanada
8. ledna 2020 2 min čtení
Číst více..

Registrace pohledávek u ČSA

Nutnost přihlásit svoji pohledávku u ČSA

Dovolujeme si vás informovat o nutnosti přihlásit svou pohledávku u společnosti ČSA a to na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze. Soud rozhodl samosoudce JUDr. Ing. Petrem Pacholíkem v insolvenční věci dlužníka: České aerolinie a.s.

Znění rozhodnutí naleznete zde.

Upozorňujeme zejména na odstavec IV a odpovědnost majitele/držitele cestovního dokladu Českých aerolinií (ČSA) označeného mezinárodním kódem OK a předčíslím 064 jako jediného za přihlášení případné pohledávky.

Z pohledu výše zmíněné insolvence spadá rovněž povinnost majitele/držitele cestovního dokladu označeného mezinárodním kódem QS (Smartwings) a předčíslím 064 k přihlášení pohledávky.

IV. Věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud vyzývá, aby tak učinili nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo Městského soudu v Praze na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz ) nebo na stránkách insolvenčního rejstříku http://isir.justice.cz

Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že Prodejce není majitelem/držitelem cestovního dokladu a nemá vliv na podání jednotlivých přihlášek, ani na jejich způsob podání či vyřízení. Veškeré informace k insolvenčnímu řízení najdete na výše uvedených odkazech.

Provoz společnosti je nadále zachován a ČSA zajišťují všechny plánované lety dle letových řádů a v závislosti na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých zemích a cestovních omezeních obnovují další linky.

Často kladené dotazy o insolvenci ČSA

Kde naleznu více informací o insolvenci ČSA?

Více o insolvenci ČSA se dočtete například v deníku z dopravy cz

Kde naleznu více informací o nutnosti se registrovat?

Přímo v evidenci úpadců na webu insolvenčního rejstříku je možné k připadu nalézt úplné informace, včetně termínu přihlášení Vaší pohledávky.

Podrobnosti k insolvenčnímu řízení České aerolinie a. s.

Jak se zaregistruji k pohledávce o insolvenci ČSA?

Jaký je termín podání registrace k pohledávce o insolvenci ČSA?

Insolvenčnímu správci soud ukládá, aby nejpozději do 17. 5. 2021 předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem konání přezkumného jednání. Usnesení, které definuje lhůtu 2 měsíce od data zveřejnění v insolvenčním rejstříku, bylo publikováno 10.3.2021. Doporučujeme tedy podat přihlášku nejpozději do 10. 5. 2021.


Tagy