Výhody registrace u Flymeto
  1. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
  2. Jsme solidní prodejci letenek, působíme na trhu od roku 2016.
  3. Hledáme ty nejlepší kombinace letů.
 500 milionů letů do 10s
 Prodávejte vlastní zájezdy
 1.5 milionů hotelů do 10s
 Tvořte svoje itineráře
 Mluvíme vaším jazykem
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Město nákupů
New York za nákupy i památkami
Severní Amerika · New York - USA
12. května 2016 2 min čtení
Číst více..
7 důvodů proč navštívit Polsko
Evropa · Polsko
28. května 2021 5 min čtení
Číst více..
Madeira
Objevte Ráj v Atlantickém oceánu
Evropa · Portugalsko
15. srpna 2015 2 min čtení
Číst více..

Soukromí

Úvod

WEB SHOP FLY a.s. je IATA certifikovaná a akreditovaná česká cestovní kancelář s pobočkami na Slovensku.

Při své práci při přípravě Vašich letenek zpracovávat Vaše osobní údaje – tedy informace, které mohou být přímo nebo nepřímo spojeny s konkrétní osobou, např. s vámi.

Protože existuje teoretická možnost, že by například orgány státní moci, jako je soud nebo policie, mohly nařídit spojení našich dat s dalšími, což by nakonec mohlo vést k odhalení vašeho jména apod., chováme se k těmto datům tak, jako by pro vás byla důležitá a v souladu s direktivou GDPR.

To znamená, že jich ukládáme jen tolik, kolik skutečně z výše uvedených důvodů potřebujeme. Ukládáme je jen na tak dlouho, jak je nutné. A jsou zabezpečená tak, aby i v případě jejich úniku nebyla zneužitelná a nemělo to pro vás žádné neblahé důsledky.

Z toho vyplývá, že data tam, kde to je možné, šifrujeme, aby si je nemohl přečíst kdokoli. K datům mají přístup jen naši zaměstnanci, kteří je v rámci své náplně práce potřebují. A ti jsou současně poučeni, jak s daty nakládat.

Na této stránce naleznete informace, jaká data a z jakých důvodů zpracováváme, včetně informací o tom, co můžete dělat, pokud k tomu procesu máte výhrady. WEB SHOP FLY a.s. respektuje vaši volbu a vaše soukromí.

Jaká data považujeme za osobní

Podle zákona jsou osobními daty jakákoliv data, která jsou spojena nebo mohou být legální cestou spojena s konkrétní fyzickou osobou.

Z povahy naší práce obvykle pracujeme se jmény, příjmeními, daty narození a dalšími údaji potřebnými pro rezervaci Vaší letenky, případně dalších služeb včetně ubytování a zároveň i Vás tak chráníme před případným zneužitím Vašich osobních údajů pro cestování jinou nepovolenou osobou a dále se dostáváme k dalším datům, která mohou konkrétně určit fyzickou osobu, dostáváme se do styku s jinými údaji, které by k identifikaci posloužit mohly. Toto je jejich výčet.

IP adresy

Pokaždé když vstoupíte na jakoukoliv internetovou stránku, začne si váš počítač posílat informace a data s počítačem (serverem), na kterém je daná stránka umístěna.

Tak jako my lidé potřebujeme pro posílání dopisů své adresy a směrovací čísla, potřebují je i počítače. Každý z nich, i ten váš, má svou IP adresu, pomocí které mu mohou jiné počítače v síti internet poslat data.

IP adresa vypadá např. takto: 192.168.45.12

Nejde tedy o skutečnou adresu vašeho domu nebo bytu, ale jen o číslo, pomocí kterého se počítače při vzájemné komunikaci poznají, a bez něhož by internet nefungoval.

I když my z této IP adresy o vás mnoho nepoznáme, rozhodly již dříve soudy, že je třeba na tento údaj pohlížet jako na osobní. Je to proto, že ve spojení s jinými daty by soudy nebo policie či jiné orgány státní moci mohly z IP adresy adresu vašeho domu nebo bytu odvodit.

Je důležité si uvědomit, že téměř každá internetová stránka je dnes složená z mnoha menších částí, podobně jako je obrázek puzzle složen z mnoha dílků. Každá z těchto částí může být zpracovávána jiným počítačem (serverem). Při jedné návštěvě jedné stránky tak vaši IP adresu může obdržet mnoho různých počítačů na mnoha různých místech světa.

V případě našich klientů se stránka může skládat z vlastního obsahu, např. nabídky letenek, ubytování, pojištění atd. dále z článků, videa a z reklamních ploch. Vstoupíte-li na takovou stránku, uvidí IP adresu vašeho počítače nejen klient, ale i my.

Tam, kde to není nutné, se snažíme neuchovávat celou IP adresu. Např. tak, že zahodíme poslední číslo této adresy. Tím se znemožní jakékoliv spojení dat s vaším počítačem. Je to podobné jako odstranění posledního čísla z adresy domu nebo PSČ. Případná zásilka by byla i tak doručena do správného města, ale ne do správného domu.

Ne vždy je to však možné. V některých případech, například k nalezení internetového škůdce nebo podvodníka, potřebujeme úplnou IP adresu.

V případech, kdy zpracováváme úplnou IP adresu, se k této IP adrese a všem datům s ní spojeným chováme jako k osobním datům.

Předávání IP adres nemůžete zabránit, protože je vyžadováno pro fungování internetu jako takového. Pokud chcete, můžete ale svou skutečnou IP adresu skrýt pomocí specializovaných služeb. I tyto služby však vaší skutečnou IP adresu uvidí.

Identifikátory čtenářu webových stránek

Kdykoli váš prohlížeč internetových stránek komunikuje v síti WWW s jinými počítači, mohou si tyto počítače do vašeho počítače uložit krátké informace.

Lze si pomocí nich například zapamatovat, že už jste přihlášeni a nemusíte proto stále dokola vyplňovat přihlašovací údaje. Lze si pomocí nich uchovat vaše preference barev, pozadí, a podobných osobních nastavení.

WEB SHOP FLY a.s. si takto ukládá váš jedinečný identifikátor. K čemu jej potřebujeme my i vy se dočtete dále.

Tento identifikátor vypadá nějak takto: BBID-12345678901234567

Nepoznáme z něj tedy, jak se jmenujete, kde bydlíte, ale poznáme z něj například, že už jsme takový identifikátor někde na nějakých stránkách viděli.

Přečtěte si prosím, jak používáme tento identifikátor. Jsme přesvědčeni, že zjistíte, že je užitečný také pro vás.

Váš unikátní identifikátor můžete kdykoli změnit. Tím navždy odpojíte jakákoliv data, která o vás máme uložena, od své osoby a svého počítače. To je totéž, jako bychom o vás v tom okamžiku vše zapomněli.

I když je jen velmi teoreticky možné spojit tento identifikátor s Vámi jako fyzickou osobou, chováme se ke všem datům, která jej obsahují, jako k datům osobním.

Proč WEB SHOP FLY potřebuje vaše osobní údaje

Většina dat, která sbíráme, potřebujeme pro letecké společnosti a hotelové řetězce, případně další obchodní partnery – pojišťovny atd. V takových případech jsme podle zákona považováni za „správce údajů".

Pro další zpracování a úpravy našich stránek sbíráme data pro naše vlastní potřeby:

Vylepšování naší webové stránky

Jako pro každou firmu je i pro nás důležité vědět, zda jsou naše webové stránky přehledné, snadno použitelné a zda pomáhají získávat nové zákazníky. Z tohoto důvodu uchováváme informace o průchodu čtenáře našimi stránkami – o tom kudy na ně vstoupil, kdy a za jak dlouho odešel apod.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců. Jsme přesvědčeni, že je to v souladu se zákonem, protože je to náš oprávněný zájem.

Bezpečnost

Ne všichni přistupují na naše stránky s dobrými úmysly. Proto uchováváme informace o přístupech na naše webové stránky a služby, abychom pomohli zveřejnit a zabránit různým druhům útoků. Důležité pro nás je také chránit další data, která zpracováváme. Uchováváme si data jako jsou počty a četnost přístupů z konkrétního počítače, prohlížeče apod.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců. Jsme přesvědčeni, že je to v souladu se zákonem, protože je to náš oprávněný zájem.

Proč považujeme tyto data za osobní

Jednoduše proto, že obsahují IP adresu vašeho počítače.

Vaše práva

Protože zpracováváme většinu osobních údajů pro letecké společnosti, hotely a pojišťovny z oprávněných důvodů identifikace a přesné rezervace služeb pro Vás neměli byste mít z využití těchto dat pochybnosti.

Pokud si nejste jisti nebo máte nějaké pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat. V případech, kdy se váš dotaz týká třetí strany, pokusíme se vám pomoci oslovit správného adresáta.

V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje pro naše vlastní účely, nás můžete kontaktovat s libovolnými připomínkami, požadavky atd.

Obecně máte následující práva jako "subjekt údajů", tj. osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají:

  1. Pokud je zákonem vyžadován váš souhlas ke zpracování vašich dat, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.
  2. Pokud je WEB SHOP FLY a.s. „správcem" vašich dat, tj. pokud data zpracováváme pro vlastní účely a potřeby, máte právo na přístup k vašim osobním údajům a můžete požadovat jejich opravu
  3. Máte také další práva, jako je právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování, právo na podání námitek ke zpracování z marketingových důvodů, právo na přenos vašich dat.
  4. Máte právo vznést nesouhlas se zpracováváním vašich osobních údajů.
  5. Máte právo vznést námitky u příslušného státního orgánu odpovědného za ochranu osobních údajů (UOOU).

Upozorňujeme, že většina z těchto práv je upravována různými podmínkami, z nichž některé jsou uvedeny výše.

Snažili jsme se zde vysvětlit, proč potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pokud existuje zákonný požadavek na váš výslovný souhlas, NEJSTE povinen nám tento souhlas poskytnout. Pokud se rozhodnete nám svůj souhlas poskytnout, máte právo kdykoli jej odvolat.

Vezměte prosím na vědomí, že existují právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů, které nevyžadují váš souhlas. Například můžeme mít oprávněný zájem pro zpracovávání některých osobních údajů z důvodů bezpečnosti dat. V těchto případech jsme ale stále povinni vás informovat o účelech tohoto zpracování. To je obsahem těchto stránek.

Pokud odvoláte svůj souhlas, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely, které vyžadovaly odvolaný souhlas.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete to udělat:

  1. e-mailem na adresu service@webshopfly.com
  2. písemně na adresu uvedenou v kontaktech

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby informací týkajících se ochrany osobních údajů, odvolání souhlasu nebo v případě jakýchkoliv stížností nás prosím kontaktujte výše popsanými způsoby.

Pojmy

Upozorňujeme, že zde nejsou použity přesné právní definice. Snažíme vysvětlit situaci srozumitelně.

Oprávněný zájem

Direktiva GDPR umožňuje spravovat vaše osobní údaje na základě několika důvodů. Jedním z nich je oprávněný zájem. V podstatě říká, že pokud vám zpracováním těchto údajů na naší straně nevzniká žádná významná újma, zatímco nám to nějakým způsobem pomáhá v naší činnosti jako firmy, máme pro daný účel na zpracování vašich údajů právo.

Informovaný souhlas

Pro některé účely zpracování vašich osobních dat je potřeba výslovného informovaného souhlasu subjektu údajů, tedy vás. Je to zejména tam, kde byste takové zpracování neočekávali, nebo pokud zpracováním osobních údajů může dojít k výraznému zásahu do vašeho života či jiných práv.

Správce

Správcem osobních údajů je ten, kdo rozhoduje o skutečnosti, že nějaké osobní údaje budou zpracovávány, proč a za jakým účelem. Pro vlastní zpracování těchto údajů si správce může najmout třetí stranu, která je jeho jménem zpracuje. Tato třetí strana se pak nazývá Zpracovatel.

Zpracovatel

Zpracovatel je někdo, kdo jménem správce zpracovává osobní údaje. Zpracovatel v tomto případě pouze plní zadání správce a na zpracování osobních údajů nemá sám svůj zájem.Tagy

žádné tagy