Výhody registrace u Flymeto
 1. Garance nejlevnějšího nákupu.
 2. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
 3. Jsme solidní prodejci letenek, působíme na trhu od roku 2016.
 Prodávejte vlastní zájezdy
 500 milionů letů do 10s
 Pohodlné hledání
 Mluvíme vaším jazykem
 Tvořte svoje itineráře
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Mrazivé Lofoty
Krásné Lofoty v úžasné přírodě
Evropa · Norsko
22. listopadu 2015 2 min čtení
Číst více..
V Parku nestvůr prožijete tajuplnou atmosféru
Evropa · Itálie
4. února 2016 2 min čtení
Číst více..
Umělec Banksy
Banksy hoteliérem
Asie · Izrael
2. března 2019 2 min čtení
Číst více..

Srbsko, podmínky cestování

🇷🇸 Stupeň 4: očkovaní se prokazují EU certifikátem, pro návrat je nutné vyplnit PLF, doporučujeme pojištění COVID-19.

Informace k cestování do a ze Srbska

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19. S účinností od 6.9.2021 bylo Srbsko přeřazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená).

 1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 1. VSTUP NA ÚZEMÍ SRBSKA A TRANZIT:

Cesta občanů ČR do Srbska - je možno cestovat za jakýmkoli účelem včetně turistiky.

Při vstupu do Srbska je vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin (provedený laboratoří v zemi, odkud cizinec cestuje, 48 hodin se počítá od data vydání výsledku, nikoliv od provedení odběru).

Nařízení předložit test se nevztahuje na:

 • držitele digitálního covidového certifikátu s informací o provedeném očkování vydaného Českou republikou (očkování musí být ukončeno, tzn. u dvoudávkových vakcín musejí být aplikovány obě dávky) nebo jinou zemí, se kterou má Srbsko uzavřenu smlouvu o uznávání vakcinace, případně která recipročně srbské certifikáty o vakcinaci uznává;

 • osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly nemoc Covid-19, a které se prokáží certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu;

 • cizí občany, kteří mají v Srbsku povolen přechodný nebo trvalý pobyt (zde platí povinná registrace na webové stránce www.e-zdravlje.gov.rs do 24 hodin od překročení srbské hranice a povinnost absolvovat desetidenní karanténu, kterou bude možné přerušit kdykoliv po obdržení negativního výsledku PCR testu vydaného referenční laboratoří v Srbsku);

 • cizince, kteří přes Srbsko tranzitují, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko nepřesáhne 12 hodin;

 • osoby tranzitující přes mezinárodní letiště v Srbsku, posádky letadel s cílovou destinací v Srbsku a posádky tranzitující;

 • osoby, které byly plně naočkovány v Srbsku (nutno doložit certifikátem, u dvoudávkových vakcín musejí být aplikovány obě tyto dávky);

 • děti do 12 let;

 • mladé lidi od 12 do 18 let, pokud během 48 hodin od příjezdu do Srbska předloží územně příslušnému závodu pro veřejné zdraví výsledek PCR nebo antigenního testu provedeného srbskou referenční laboratoří;

 • příslušníky cizích vojenských, policejních a jiných bezpečnostních orgánů, kteří přes Srbsko tranzitují, nebo do Srbska přijíždějí kvůli předem oznámeným služebním záležitostem;

 • posádky autobusů, vlaků, nákladních aut (v případě tranzitu max. 12h) a nákladních lodí (v případě tranzitu max. od 54h-90h);

 • humanitární konvoje organizované diplomatickou cestou;

 • občany sousedních zemí z pohraničního území, kteří jsou zaměstnaní v Srbsku nebo se v Srbsku zabývají zemědělstvím na základě reciprocity;

 • členy diplomatických misí a jejich rodiny, jsou-li akreditováni u MZV Srbska;

 • občany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Maďarska, Severní Makedonie a Černé hory (nevztahuje se na osoby tranzitující těmito zeměmi; osoby s povolením k pobytu v těchto zemích mohou z vyjmenovaných zemí přijet do Srbska bez testu, ale mají povinnost předložit Ústavu veřejného zdraví do 48 hodin od přechodu hranice PCR nebo antigenní test provedený srbskou laboratoří);

 • osoby cestující z USA, pokud budou mít místo výsledku PCR testu negativní výsledek FIA rychlého testu na protilátky.

 • Cizinci cestující ze zemí se zvláštním rizikem nákazy – Jihoafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Namibie, Lesotho, Mosambik, Malawi – nebo ti, kteří v nich pobývali v posledních 14 dnech od data plánovaného vstupu do Srbska, musí dodatečně mít:

 1. email, který obdrží po nahlášení se přes webové stránky: www.e-zdravlje.gov.rs, v části „Foreigners Surveillance Registration”, jako doklad úspěšného nahlášení cesty před vstupem do Srbské republiky;

 2. vyplněné a podepsané Prohlášení o souhlasu s domácí karanténou.

Cestovatelé z těchto zemí musí dodržovat domácí karanténu během 14 dnů po příjezdu, včetně povinnosti podrobit se kontrolnímu PCR testu ve lhůtě 24 hodin od vstupu na území Srbské republiky a povinnosti testování sedmého dne od začátku karantény (testování probíhá u místní příslušné zdravotní instituce nebo stanice hygieny). Negativní výsledek není důvod pro osvobození od karanténního opatření. Pokud neexistují příznaky onemocnění, izolace se ukončuje po uplynutí stanovené doby bez PCR testu.

Ode dne 21. 1. 2021 platí pro občany Srbska i dalších zemí, kteří chtějí vstoupit do Srbské republiky z podnikatelských důvodů, že mohou podstoupit PCR nebo antigenní test až po vstupu do Srbska, pokud vstup do Srbska nahlásí předem Hospodářské komoře Srbska (HKS). HKS o plánovaném vstupu bude informovat pohraniční službu Ministerstva vnitra max. 24 před avizovaným vstupem. V Srbsku mohou pak tyto osoby mají povinnost absolvovat PCR nebo antigenní test v rámci 24h po překročení hranice. Výsledky musejí být vydány srbskou referenční laboratoří a zaslány Hospodářské komoře Srbska. Pokud tyto osoby test neudělají nebo výsledky budou pozitivní, Hospodářská komora Srbska bude o tom neprodleně informovat příslušný ústav pro veřejné zdraví. Pro podrobnější informace (adresa, kam se hlásit a údaje, jež je nutno zaslat nám prosím napište email na adresu consulate_belgrade@mzv.cz).

 • V Srbsku rovněž nově platí, že při vstupu do restaurací po 20 hod je třeba se prokázat platným očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starším než 6 měsíců.

Informace týkající se tranzitu přes Maďarsko naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Budapešti.

 1. DOPRAVA:

Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz. Provoz letiště v Bělehradě byl též obnoven.

Letecká společnost Air Serbia oznámila obnovení přímých letů do Prahy a zpět.

 1. OPATŘENÍ:

Osoby, u kterých se prokázalo onemocnění, a mají vážné příznaky, jsou umístěny do nemocnic. Osoby, které prodělaly onemocnění nebo mají příznaky onemocnění a byla jim nařízena izolace, jsou povinny v této izolaci setrvat.

Další informace týkající se opatření přijatých za účelem omezení šíření koronaviru naleznete v článku Opatření v souvislosti s šířením koronaviru - situace v Srbsku.

 1. NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR

S účinností od 6.9.2021 bylo Srbsko přeřazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená).

Dochází tak ke zpřísnění podmínek návratu do ČR:

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd příslušné krajské hygienické stanici, a to vyplněním Příjezdového formuláře. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které cestují po celou dobu individuální dopravou.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 h od odběru), nebo RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 7. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 pobývá-li osoba stále na území České republiky a pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je povinnost nosit respirátor.

V případě cesty do ČR individuální přepravou (platí pro občany ČR a rezidenty - osoby s trvalým pobytem), nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, nebo není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 7. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je povinnost nosit respirátor.

Výjimky pro:

· očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

· děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

· děti od 12 do dovršení 18 let věku bez povinnosti testů před návratem, ale s povinností vyplnit příjezdový formulář a podrobit se PCR testu do 5 dní po návratu.

Od 27.prosince 2021 dochází ke zpřísnění podmínek pro vstup cizinců do České republiky. Před vstupem do České republiky budou muset cizinci, kteří jsou jinak oprávněni ke vstupu do ČR, disponovat negativním PCR testem, a to i očkované osoby a osoby po prodělaném onemocnění covid-19. Tato povinnost platí pro příjezdy ze všech zemí bez ohledu na míru rizika nákazy. Neočkované osoby nebo osoby, které covid-19 v posledních šesti měsících neprodělaly, pak musí absolvovat další PCR po příjezdu na území České republiky v rozmezí mezi 5.-7. dnem. Výjimka z obou nových povinností platí pro osoby očkované posilovací dávkou (booster), pro děti do 12 let a pro děti mezi 12-18 let, které jsou plně očkované (bez boosteru). Další výjimky jsou stanoveny ochranným opatřením.

Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 27. prosince 2021): - občané ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou;

 • občané EU+ a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+

Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 27. prosince 2021): - občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+; - občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. květnem 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+

Aktuální Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Před zahájením cesty doporučujeme kontaktovat dopravce a ověřit si, jaké jsou jeho požadavky pro přepravu cestujících.

Od 22. listopadu 2021 jsou v ČR služby jako ubytování, restaurace, kadeřnictví, kosmetika a dále vnitřní sportoviště vč. bazénů dostupné pouze plně očkovaným osobám nebo osobám, které prodělaly Covid-19. Cílem opatření je zvrátit současný trend rychlého šíření onemocnění Covid-19 v ČR.

Konkrétní seznam změn (včetně případných výjimek) platných od 22. listopadu 2021 naleznete zde:

Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě EU, případně v Srbsku, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných nár. certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu a datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a u očkování uplynulo:

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPCnejméně 14 dní, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.

Uznávané jsou pouze následující vakcíny:

● AstraZeneca (Vaxzevria)

● Moderna (Spikevax)

● Pfizer BioNTech (Comirnaty)

● Johnson & Johnson (Janssen)

● Covidshield

Testování v Srbsku

V Srbsku je možno provést PCR test na covid-19 i na protilátky na vlastní žádost. Objednat se můžete online na webu eSchedule PCR testing, platbu je třeba provést předem, platba kartou není dle dostupných informací ve státních zařízeních akceptována. Odběry provádějí i některá soukromá zdravotnická zařízení.

Očkování v Srbsku dostupné pro zahraniční turisty - prosím přečtěte si pozorně článek.

 1. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace srbského ministerstva zdravotnictví (v angličtině) a zvláštní stránky věnované onemocnění covid-19.

Informace srbského ministerstva vnitra (v angličtině).

Informace srbské vlády (v angličtině).

Konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Bělehradu e-mail: consulate_belgrade@mzv.cz .

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články