Výhody registrace u Flymeto
 1. Generátor nejlevnějších letenek.
 2. Spolupracujeme s nejlepšími partnery v oblasti cestování.
 3. Silný zákaznický servis.
 Tvořte svoje itineráře
 Mluvíme vaším jazykem
 Sdílejte nabídky s přáteli
 500 milionů letů do 10s
 Pohodlné hledání
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Korsika
Korsika je rájem turistů
Evropa · Korsika
17. června 2016 2 min čtení
Číst více..
Oslo
Vypravte se do Norska
Evropa · Norsko
22. dubna 2016 2 min čtení
Číst více..

Slovensko, podmínky cestování

🇸🇰 Stupeň 4: očkovaní se prokazují EU certifikátem, pro návrat je nutné vyplnit PLF, doporučujeme pojištění COVID-19.

Cestování na Slovensko: Po příjezdu na Slovensko je povinná karanténa. Výjimku mají plně očkované osoby. Výjimka pro přeshraniční pracovníky platí i po 1.9.2021.

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a doklad o očkování. Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti se mladší 12 let řídí režimem rodičů; děti od 12 let výše postupují jako osoby dospělé.

Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí i nadále pro tranzit a řidiče nákladní dopravy.
Přeshraničním pracovníkům stačí mít kromě registrace negativní PCR test ne starší 7 dnů (časové omezení této výjimky bylo zrušeno a tato výjimka tedy bude platit i po 31.8.2021). Pro cesty na pohřeb stačí kromě registrace negativní PCR test ne starší 72 hodin.

Na Slovensku platí mimořádná situace, epidemiologická opatření v jednotlivých okresech upravuje systém COVID-automat.

Kontroly na hraničních přechodech provádí slovenská policie do neděle 19.9.2021 v intenzivním režimu, od pondělí 20.9.2021 již jen v namátkovém režimu. Snížení frekvence kontrol nicméně neznamená změnu podmínek vstupu na Slovensko!

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A TRANZIT PŘES SLOVENSKO

Přesné znění vyhlášky ÚVZ SR č. 231 platné od 19.7.2021 lze nalézt zde. Přesné znění vyhlášky č. 244 ze dne 27.8.2021, kterou se ruší časové omezení výjimky pro přeshraniční pracovníky, lze nalézt zde.

Pro všechny osoby starší 12let s výjimkou tranzitu a řidičů nákladní dopravy platí povinnost se registrovat v systému https://korona.gov.sk/ehranica/. (Pozn.: Plně očkovaným osobám stačí se registrovat jednou za 6 měsíců. Přeshraničním pracovníkům stačí se registrovat jednou za měsíc.)

Platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

Děti mladší 12 let se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší 12 let cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě. Děti ve věku 12 - 18 let postupují jako nezávislé dospělé osoby (výjimka pro děti ve věku 12 - 18 let přestala platit 9.8.2021).

Výjimky z povinné izolace:

osoby s ukončeným očkováním (nutno prokázat potvrzením nebo digitálním COVID průkazem EU):	v případě dvoudávkové vakcíny: osoba 14 dni – 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny


	v případě jednodávkové vakcíny: osoba 21 dní – 12 měsíců po aplikaci vakcíny


	v případě očkování v intervalu 180 dnů po prodělání onemocnění: osoba 14 dní – 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny    Pozn. 1: osoby za započatým, ale nikoli ukončeným očkováním: Výjimka pro osoby, které obdržely první dávku vakcíny před 9.7.2021 a mohly karanténu ukončit negativním PCR testem ihned po příjezdu na Slovensko, přestala z rozhodnutí Ústavního soudu SR platit již 31.7.2021 (a nikoli až 2.8.2021, jak bylo původně stanoveno). Od 31.7.2021 tedy rozočkované osoby nemají žádné výjimky a postupují jako osoby neočkované.


    Pozn. 2: Prodělání onemocnění COVID-19 NEZAKLÁDÁ výjimku z povinné izolace; tzn. i osoby, které prodělaly COVID-19, se musí buďto očkovat, nebo po příjezdu na Slovensko nastoupit karanténu.

členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy


osoby a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany; občané EU a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do jiných zemí EU; TRANZITOVAT LZE POUZE PO URČENÝCH TRASÁCH! (viz příloha 2 citované vyhlášky); tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot; do kategorie tranzitu spadá i cesta na / z letiště Bratislava


osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin (v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR [http://cestujem.standardnepostupy.s](http://cestujem.standardnepostupy.sk/));

osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem;


pendleři, tzn. osoby s pobytem v ČR, které mají uzavřen pracovněprávní vztah nebo místo výkonu práce na území Slovenska a mohou jej prokázat potvrzením dle přílohy 3 citované vyhlášky – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů (platnost této výjimky byla původně omezena do 31.8.2021; omezení platnosti bylo nicméně zrušeno a výjimka tedy platí i nadále);


osoby s pobytem v ČR, které prezenčně studují na Slovensku, nebo s pobytem na Slovensku, které prezenčně studují v ČR (nutno doložit potvrzením školy) – s negativním výsledkem ATG nebo PCR testu ne starším 7 dnů


osoby s pobytem v ČR, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře) – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů

osoby s pobytem v ČR, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů

osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla a vrcholoví sportovci - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin

osoby přijíždějící za účelem účasti na pohřbu blízké osoby - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin

zaměstnanci provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu a odborníci přijíždějící za účelem odstranění krizových situací v průmyslu (se souhlasem Ministerstva hospodářství SR nebo Ministerstva dopravy SR - [http://www.mhsr.sk/koronavirus/ziad](http://www.mhsr.sk/koronavirus/ziadost-na-udelenie-vynimky-z-karanteny-na-vstup-na-uzemie-sr)) - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin

osoby přijíždějící na základě žádosti soudu nebo orgánů činných v trestním řízení (se souhlasem Ministerstva vnitra SR) - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin

DOPRAVA

Hromadná doprava na území Slovenska funguje ve standardním režimu, pro její využití je nutné použít respirátor minimálně FFP2.

5.7.2021 zavedlo Slovensko třístupňový systém pro kontroly na hraničních přechodech:

V 1. zeleném stupni (od 20.9.2021) jsou kontroly jen namátkové a všechny hraniční přechody otevřené.

Ve 2. oranžovém stupni (do 19.9.2021) probíhají intenzivní kontroly digitálních COVID průkazů a dalších dokladů na hraničních přechodech a v některých vlakových spojích. Některá menší a méně důležitá místa pro překračování hranic mohou být v tomto stupni dle platné vyhlášky sice teoreticky uzavřena, v praxi ale zůstávají otevřena všechna místa pro překračování hranic.

Ve 3. černém stupni by byly kontroly plošné a některé hraniční přechody uzavřené.

Ve 2.i 3. stupni má výjimku z kontrol nákladní doprava.

Seznam otevřených a uzavřených hraničních přechodů v jednotlivých stupních lze nalézt zde hraniční přechody (DOCX, 39 KB).

OPATŘENÍ NA SLOVENSKU

Omezení pohybu na Slovensku:

Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé aktivity možné bez testu, pro jiné je vyžadován negativní test (možno nahradit potvrzením o očkování či prodělání onemocnění COVID-19).

Podrobná aktuální pravidla pro jednotlivé okresy lze nalézt v systému COVID automat na odkazu zde.

Ve všech interiérech s výjimkou domácnosti a v hromadné dopravě je povinné nosit roušku nebo respirátor FFP2. V exteriérech je možné se pohybovat bez roušky pouze tehdy, pokud vzdálenost od ostatních osob (z jiné domácnosti) je větší než 5m.

V případě pozitivního výsledku testu na Slovensku je pozitivně testovaná osoba povinna nastoupit izolaci, která může probíhat v domácím prostředí, nebo v hotelovém zařízení (pobyt platí pozitivně testovaná osoba sama). Pozitivně testovaná osoba bude oslovena pracovníkem příslušného regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, který ověří kontakty pozitivně testované osoby a též podmínky izolace. Izolace končí 14. dnem po odebrání vzorku, pokud se v posledních 3 dnech izolace neobjevily klinické příznaky onemocnění COVID-19. Pokud se v průběhu posledních 3 dnů izolace klinické příznaky objeví, posoudí způsobilost k ukončení izolace lékař. Podrobnější informace zde Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny? - Koronavírus a Slovensko (gov.sk).

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE A DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Koronavirus a Slovensko

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

►VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

► Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

► důležité kontakty

-Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky

 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky

NÁVRAT DO ČR

Dle Seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR spadá Slovensko od 4.10.2021 do červené kategorie (země s vysokým rizikem nákazy). Podmínky návratu do ČR lze nalézt zde.

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články