Výhody registrace u Flymeto
 1. Silný zákaznický servis.
 2. Nabízíme více než 600 milionů letových kombinací.
 3. Generátor nejlevnějších letenek.
 Mluvíme vaším jazykem
 500 milionů letů do 10s
 Sdílejte nabídky s přáteli
 Tvořte svoje itineráře
 Pohodlné hledání
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Rumunsko, podmínky cestování

🇷🇴 Stupeň 4: očkovaní se prokazují EU certifikátem, pro návrat je nutné vyplnit PLF, doporučujeme pojištění COVID-19.

Informace ke vstupu a pobytu v Rumunsku v souvislosti s COVID-19

Rumunská Národní rada pro krizové situace ustanovila svým Rozhodnutí č. 28 ze dne 14. 05. 2021 vlastní cestovatelský semafor zemí dle míry rizika nákazy.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci je Česká republika od 7. listopadu 2021 zařazena na červený seznam zemí s vysokou mírou rizika nákazy onemocnění Covid-19. Přijíždějící z ČR musí při vstupu do Rumunska disponovat vyplněným příjezdovým formulářem, a dále očkovacím certifikátem/ certifikátem o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech nebo PCR testem ne starším 72 hodin, který opravňuje pobývat na území Rumunska pouze po dobu 3 dnů.

Přehled vybraných evropských zemí v jednotlivých kategoriích:

    Zelená

    Albánie, Kosovo, Vatikán
    (na cestující z těchto zemí se nevztahují žádná karanténní opatření při vstupu do Rumunska)
    Žlutá

    Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Malta, Moldavsko, Severní Makedonie, Švédsko
    Červená

    Belgie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San Marino, Monako, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Ukrajina

Česká republika se nachází v kategorii zemí vysokého rizika, tj. na červeném seznamu zemí.

Kompletní seznam všech zemí je zveřejněn na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví Rumunska (pouze v rumunštině).

 1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Do Rumunska je možno cestovat za jakýmkoli účelem, tzn. včetně turistiky. Česká republika je však od 7. listopadu 2021 zařazena na rumunském cestovatelském semaforu mezi červené země, tedy země s vysokým rizikem. Před vstupem do Rumunska je potřeba disponovat vyplněným příjezdovým formulářem a pokud se chce cestující vyhnout povinné 14-denní karanténě, je nutné mít očkovací certifikát/ certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech nebo PCR test ne starší 72 hodin. Negativní PCR test opravňuje pobývat na území Rumunska pouze po dobu 3 dnů.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené podmínky platí rovněž pro profesionální řidiče kamionové dopravy, kteří již nespadají do okruhu osob/ profesí s původní výjimkou z karanténních opatření.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ: Povinnost vyplnění formuláře platí pro všechny, kteří na území Rumunska vstupují, bez ohledu na skutečnost, jestli se na ně domácí 14-ti denní karanténa vztahuje či nikoliv. Vyplňuje se i v případě tranzitu. Od 20. prosince 2021 platí nový online příjezdový formulář, který je závazné vyplnit výhradně v této formě max. 24 hod před vstupem do Rumunska nebo 24 hod po vstupu do Rumunska. V případě rodin může dospělý člen rodiny vyplnit příjezdový formulář pro celou rodinu. Za nezletilého má povinnost vyplnit příjezdový formulář rodič, opatrovník nebo právní zástupce. Příjezdový formulář nemusí být vytištěný. Pokuty za nesplnění povinnosti vyplnění příjezdového formuláře činí 2.000 až 3.000 RON.

Příjezdový formulář do 20.12. 2021 je možné vyplnit online zde on-line příjezdový formulář nebo v tištěné podobě (rumunsko-anglická verze).

Základním karanténním opatřením nadále zůstává nařízená 14-ti denní karanténa v místě deklarovaného pobytu. Rozhodujícím kritériem pro nařízení karantény je skutečnost, ze které země cestující do Rumunska přijíždí. Karanténa není při vstupu do Rumunska nařízena v následujících případech:

 1. pro osoby, které přijíždí ze země na zeleném seznamu (platí i pro osoby, které pochází z ostatních zemí, avšak posledních 14 dnů souvisle pobývali v zemi ze zeleného seznamu)

 2. osoby nacházející se v tranzitu na území Rumunska, pokud opustí toto území do 24 hodin od vstupu na území Rumunska

 3. osoby, které předloží negativní test na SARS-CoV-2 provedený max. 72 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska Přijíždějící s testem ze žlutých států mohou v Rumunsku pobývat neomezeně dlouhou dobu. Cestující s testem přijíždějící z červených států mohou pobývat v Rumunsku pouze do 72 hod. (týká se cest z ČR).

 4. osoby očkované proti SARS-CoV-2, pokud uplynulo alespoň 10 dnů od podání poslední dávky vakcíny

 5. osoby, které za posledních 180 dní prodělaly onemocnění COVID-19 a u nichž uplynulo nejméně 14 dní od data potvrzení nákazy před vstupem do země, a prokáží to jedním z těchto dokumentů - pozitivní RT-PCR test k datu diagnózy, propouštěcí zpráva z nemocnice apod. (platí pro přijíždějící ze žlutých a červených států)

 6. Výjimku z karanténních opatření mají děti do 6 let.

Kompletní výčet výjimek z karantény naleznete v příloze.

Nová opatření pro cestující do Rumunska z Botswany, Eswatini, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Namibie, JAR a Zimbabwe:

 • zákaz vstupu do ROU pro cizince a osoby bez státního občanství (výjimku mají občané ROU, EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace)

 • karanténa 14 dnů (bez ohledu na to, zda je osoba očkovaná nebo po prodělaném onemocnění Covid-19)

 • zároveň povinnost PCR testu při vstupu do ROU a 8. den karantény (pokud je výsledek negativní, lze karanténu opustit 10. den).

Pokud tranzitujete přes Rumunsko do jiné cílové země, je třeba dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem (test na Covid-19 není potřeba).

V případě tranzitu musí řidiči kamionů/ profesionální řidiči vyplnit tento tranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů https://www.untrr.ro/userfiles/file

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod. k dispozici zde: https://cestrin.maps.arcgis.com/app

Hraniční přechody: https://www.politiadefrontiera.ro/r

 1. DOPRAVA

Současná epidemiologická situace umožňuje postupné obnovování autobusové, vlakové a letecké dopravy mezi ČR a Rumunskem. Byly znovuzavedeny přímé lety mezi Prahou a Bukureští nejprve společností Blue Air, od léta též rumunským Taromem (variantou zůstávají možnosti leteckého spojení s mezipřistáním ve Vídni, Frankfurtu nebo Amsterdamu).

Hraniční přechody https://www.politiadefrontiera.ro/r

 1. OPATŘENÍ

Národní rada pro krizové situace Rumunska rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku o dalších 30 dnů od 9. prosince do 9. ledna 2022.

Povinnost nošení roušky platí ve všech vnitřních prostorách (dopravní prostředky, obchody, úřady apod.) a na veřejných prostranstvích pouze v místech s větší koncentrací lidí (např. tržnice, zastávky).

Nová opatření dle Nařízení vlády č. 111/6.12.2021

Zákaz konání - svatby, křty, soukromé slavnosti, a to v uzavřených i otevřených prostorách.

Otevírací doba veškerých obchodů, obchodních center a stravovacích zařízení: 5: 00 – 22:00 hod.

Vstup do nákupních center, kin, divadel, restaurací, ubytovacích zařízení nejen pro očkované nebo po prodělání onemocnění Covid-19, ale umožněn i osobám s negativním testem na COVID-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h).

Neomezený vstup bez COVID pasu: obchody s potravinami (které se nenacházejí v obchodních centrech), lékárny (které se nenacházejí v obchodních centrech), benzinové stanice, bohoslužebná místa.

Sportovní utkání se mohou konat, ale bez diváků.

Muzea, knihovny, kina, divadla, filharmonie, fitness centra, bazény, herny, trhy a tržnice: činnost povolena do 30% kapacity pro osoby očkované, osoby po prodělání onemocnění Covid-19 (v ochranné lhůtě 180 dnů) i osoby s negativním testem na COVID-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h), a při dodržování hygienických nařízení.

Mítinky a demonstrace: max. počet účastníků 100, a to jen pro osoby očkované anebo osoby po prodělání nemoci (v ochranné lhůtě 180 dnů) a při dodržování hygienických pravidel (roušky).

Restaurace a kavárny:

– uvnitř i na zahrádkách vstup povolen pro osoby očkované, osoby po prodělané nemoci (v ochranné lhůtě 180 dnů) i osoby s negativním testem na COVID-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h)

– otevírací doba 5:00 – 22:00 hod. a s obsazením 50% kapacity (po 22:00 hod. povolena jen dodávka domů)

Bary, kluby, diskotéky: činnost zakázaná.

Pracoviště

 • pokud to podmínky umožňují alespoň 50% zaměstnanců by mělo pracovat v režimu home office

 • pokud to není možné a na pracovišti je více než 50 zaměstnanců, má být zorganizována práce na směny s odstupem jedné hodiny.

Zdroj včetně tiskopisů prohlášení na webu Prefektury města Bukurešť.

 1. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra https://www.mai.gov.ro

Ministerstvo zahraničních věcí http://mae.ro

Ministerstvo zdravotnictví http://www.ms.ro

V případě vážných zdravotních problémů v souvislosti s COVID-19 můžete volat na pohotovostní linku 112.

Velvyslanectví ČR v Rumunsku - kontakty

 1. NÁVRAT DO ČR

Od pátku 26. listopadu 2021 00.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů, tedy do 25. prosince 23.59 hodin.

Rumunsko se řadí dle seznamu rizikových zemí Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 13. prosince 2021 mezi ČERVENÉ země - vysoké riziko nákazy a pro vracející se do ČR platí tyto podmínky.

Seznam testovacích míst na území Rumunska naleznete pod tímto odkazem.

Aktuální ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 7. prosince 2021.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Informace a podmínky k cestování uvádí webový článek MZV ČR Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo Ministerstva vnitra ČR.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články