Výhody registrace u Flymeto
 1. Umíme se o vás během cesty postarat.
 2. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
 3. Nabízíme více než 600 milionů letových kombinací.
 Mluvíme vaším jazykem
 Pohodlné hledání
 Tvořte svoje itineráře
 500 milionů letů do 10s
 Sdílejte nabídky s přáteli
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Kolo letí
Jak přepravit letecky jízdní kolo
V prvé řadě je důležité zjistit, kolik máte povolenou hmotnost zavazadla v letadle. Po Evropě to nejčastěji bývá 20 kg a 10 kg příruční brašna, kterou si smíte vzít s sebou na palubu, u dálkových letů má každá letecká společnost jiné přepravní podmínky. Jízdní kolo zkuste uplatnit jako sportovní potřebu a vyžádejte si od konkrétní letecké společnosti navýšení váhového limitu bez zvýšení ceny letenky. Kolo zkuste podat i jako zavazadlo běžných limitů nebo nadměrné zavazadlo a vejít se tak do váhových limitů k letence zdarma.
29. února 2016 2 min čtení
Číst více..
Průvodce nejznámějšími rakouskými památkami
Evropa · Rakousko
25. dubna 2016 2 min čtení
Číst více..
Kouzelný Kamerun
Kamerun – kouzlo Afriky
Afrika · Kamerun
6. dubna 2016 2 min čtení
Číst více..

Rakousko, podmínky cestování

🇦🇹 Stupeň 2: lze cestovat, karanténa po vstupu v případě pozitivního testu, počítejte s obtížemi, včetně stupně 3.

Cestování mezi Českou republikou a Rakouskem, shrnutí aktuálně platných pravidel

Od 20.12. 2021 se zpřísňují pravidla vstupu (překročení hranice) do Rakouska (viz bod 1.) . Od 12.12.2021 dochází v Rakousku k částečnému rozvolnění lockdownu pro osoby očkované nebo které prodělaly onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Nadále jsou však stanovena četná omezení (viz níže v bodu 3. OPATŘENÍ), která však neznamenají uzavření hranic do Rakouska, resp. zákaz vstupu cizinců na území Rakouska.

 1. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT

PRAVIDLA VSTUPU (PŘEKROČENÍ HRANICE) DO RAKOUSKA OD PLATNÁ OD 20.12.2021

V reakci na šíření varianty omikron v Evropě dochází od pondělí 20. prosince ke zpřísnění podmínek pro vstup do Rakouska.

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice) je od 20. prosince 2021 třeba předložit:

 • doklad o očkování (platnost 270 dnů) či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech - tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru). Tato povinnost se nevztahuje

a) na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku

b) od 25.12. nově na osoby, které předloží platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky v případě dvoudávkových vakcín, resp. 1 dávka v případě Janssenu) v kombinaci s dokladem o uzdravení v posledních 180 dnech. Tyto osoby, disponující oběma uvedenými doklady, budou moci přijet do Rakouska bez PCR testu/registrace/karantény stejně jako osoby, které obdržely posilovací dávku.

c) na osoby, které se uzdravily v posledních 90 dnech - ty nemusí předkládat negativní PCR při vstupu do země, pokud předloží osvědčení (lékařské potvrzení nebo digitální certifikát s QR kódem), z nějž vyplývá, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce.

Osobám, které se neprokáží negativním PCR testem nebo dokladem o podání posilovací očkovací dávky, bude vstup umožněn, musí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat.

Pro pendlery zůstává v platnosti dosavadní pravidlo 3-G. To opravňuje ke vstupu na základě dokladu o očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech, nebo po předložení PCR testu ne staršího 72 hod. či antigenního testu ne staršího 24 hod.

Výjimky z nově zavedeného režimu se vztahují na těhotné ženy či osoby, které nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů (třeba doložit lékařským potvrzením němčině nebo angličtině). Tyto osoby jsou osvobozeny od povinnosti předložit očkovací certifikát, nikoli však od povinnosti předložit při vstupu do Rakouska negativní výsledek PCR testu.

Výjimka se vztahuje i na děti:

 • Děti do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti. Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod.

 • Děti školního věku 12 -15 let narozené ne dříve než 1.9. 2006 (bez ohledu na státní příslušnost) opravňují ke vstupu buď splnění pravidel platných pro dospělé (tedy očkování/uzdravení + PCR test) nebo platné negativní výsledky testů v testovací knížce (školní tzv. Ninja pass) nebo v jejím zahraničním ekvivalentu. V praxi to znamená, že neočkované děti se během pobytu v Rakousku musí testovat nejméně 3x týdně, z toho alespoň 2x PCR testem (PCR platí 72 hod., antigenní 48 hod. od odběru) tak, aby se nepřetržitě mohly prokazovat negativním testem.

Pro případ, že občané Rakouska, EU a EHP a osoby s pobytem v Rakousku nepředloží při vstupu do země platný doklad o očkování či o prodělání Covid-19, budou muset nastoupit povinnou 10denní karanténu, kterou bude možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR-testu. V tomto případě platí také povinnost registrace před cestou.

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti:

a) Shora zmíněný doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:

 • po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),

 • od 22. dne od provedení vakcinace očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny); i po 2. 1. 2022 bude možné prokazovat se dokladem o jednodávkové vakcinaci Johnson & Johnson při vstupu do Rakouska; od 3.1. 2022 však již nebude možné prokazovat se tímto dokladem jako jediným dokladem o bezinfekčnosti při pobytu v Rakousku; podrobnosti naleznete zde,

 • kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace),

 • očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace. V případě jednodávkové vakcíny se druhá dávka vakcíny podává nejdříve po 28 dnech od vakcinace; takové očkování není považováno za posilovací dávku.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac. Za účelem vstupu do země je od 25.12. nově akceptována dvoudávková vakcína: COVAXIN/BBV152 – Bharat Biotech International Ltd,COVOVAX/NVX-CoV2373 – Serum Institute of India Pvt. Ltd, NUVAXOVID/NVX-CoV2373 – Novavax CZ a.s.

b) Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem.

Osoby tranzitující přes Rakousko do/z jiného státu nebo na/z letiště nebo osoby vyzvedávající své příbuzné na letišti mohou formou tranzitu (připouští se pouze zastávka na WC nebo v jiné naléhavé situaci) cestovat bez omezení tak jako dosud, t.j. nepředkládají na území Rakouska doklad o bezinfekčnosti ani se neregistrují. Důrazně však doporučujeme zjistit si před cestou pravidla přepravy u konkrétního dopravce nebo letiště, neboť ta se mohou od rakouských pravidel lišit.

Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz. Namátkové kontroly mohou probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí. Na území Rakouska je nutno dodržovat opatření částečného lockdownu. Přijatá lockdownová opatření neznamenají zákaz vstupu na území Rakouska.

Podrobnou informaci o podmínkách vstupu (překročení hranic) z ČR do Rakouska včetně výjimek naleznete v našem článku Přechod hranic z ČR do AT - pod odkazem zde.

Informaci o částečném lockdownu v Rakousku naleznete zde.

 1. DOPRAVA

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledujte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ: O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.

 1. OPATŘENÍ

Od 12.12.2021 dochází v Rakousku k částečnému rozvolnění lockdownu pro osoby očkované nebo které prodělaly onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Nadále jsou však stanovena četná omezení (viz níže), která však neznamenají uzavření hranic do Rakouska, resp. zákaz vstupu cizinců na území Rakouska. Podmínky vstupu (překročení hranic) do Rakouska, včetně výjimek pro tranzit, cesty z/na letiště ve Vídni, pendlery, mezinárodní dopravu a další kategorie osob naleznete zde.

Pravidla pohybu na území Rakouska platná po rozvolnění lockdownu od 12.12.2021

Na úrovni spolku (celého Rakouska) je stanoven minimální standard opatření, jednotlivé spolkové země je mohou zpřísnit:

 • ve všech uzavřených veřejných prostorech a veřejné dopravě povinný respirátor FFP2 a odstup minimálně 2 m

 • poskytování služeb s úzkým kontaktem se zákazníky je možné pouze po předložení dokladu 2G (doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech), totéž platí pro hotely a obchody (s výjimkou obchodů se základními potřebami, lékáren apod., kde se žádný doklad nepředkládá)

 • 2G platí také pro restaurace, navíc je potřeba se při návštěvě registrovat a nosit FFP2 respirátor při pohybu po restauraci, otevřeno mohou mít pouze do 23:00 hod

 • sportoviště: platí 2G, při samotném sportování není vyžadován respirátor/rouška. Vstup na sjezdovky tudíž mají pouze osoby, které předloží doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech, s výjimkou dětí mladších 12 let - ty nepředkládají žádný dokument o bezinfekčnosti

 • zájezdové autobusy mohou přepravovat pouze osoby, které předloží doklad 2G (doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech); v uzavřeném prostoru autobusu platí povinnost nosit respirátor FFP2 bez ventilu

 • noční podniky zůstávají prozatím zavřené

 • kulturní akce se mohou ve vnitřních prostorech konat za přítomnosti až 2000 osob s přidělenými místy k sezení, u akcí bez přidělených míst k sezení je v případě konání ve vnitřních prostorech možná přítomnost až 25 osob.

Shora uvedená omezení se nevztahují na děti do dne dovršení 12 let věku, resp. děti do dne dovršení 12 let nemají povinnost předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti.

Pro neočkované děti od 12 -15 let (narozené ne dříve než 1.9.2006) platí možnost prokázat bezinfekčnost za účelem ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy restaurací, přístupu na sjezdovky apod. PCR testem platným 72 hod. od odběru a výjimečně též antigenním testem platným 48 hod. od odběru tak, že v okamžiku prokazování bezinfekčnosti musí být test platný, resp. při delším pobytu se testy musí po vypršení platnosti obnovovat.

Na nezletilé osoby narozené před 1.9.2006 se vztahují stejná pravidla jako na dospělé, tedy musí bezinfekčnost za shora uvedenými účely prokázat plným očkováním nebo dokladem o vyléčení z nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech.

Výjimka platí (na celém území Rakouska) též pro těhotné ženy a osoby, které předloží lékařské potvrzení (v němčině či angličtině), že nemohou být očkovány, protože by to pro ně představovalo nebezpečí pro život nebo zdraví. V tomto případě stačí vedle zmíněného potvrzení o nemožnosti být očkován předložit negativní PCR test, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin.

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti: a) Shora zmíněný doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:

 • po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),
 • nejméně po uplynutí 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny, přičemž však od 3. 1. 2022 je pro zachování platnosti certifikátu u očkovací látky Johnson & Johnson nutné přeočkování; podrobnosti naleznete zde),
 • kdykoliv po očkování (i po 1. dávce dvoudávkové vakcíny, resp. po 1 vakcíně Johnson & Johnson i po 2. 1. 2022) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace),
 • očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.

b) Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem.

Osoby neočkované, pokud se na ně nevztahuje některá ze shora uvedených výjimek, mohou opustit obydlí jen z naléhavých důvodů, jako je např.

 1. Odvracení bezprostředního nebezpečí života, zdraví, majetku
 2. Pomoc potřebným, výkon práva na rodinný život a plnění rodinných povinností
 3. Pokrytí základních potřeb (nákup základních nezbytností, návštěva rodičů, partnera nežijícího v téže domácnosti, dalších důležitých kontaktních osob, cesta k lékaři, na očkování/test, návštěva hřbitova, mše, obstarání zvířat)
 4. Cesta do práce/školy
 5. Pobyt v přírodě o samotě nebo s rodinou či blízkými osobami
 6. Účast na soudních/úředních jednáních
 7. Účast na volbách
 8. Účast na vybraných setkáních, např. pohřbech či demonstracích

Shora zmíněný minimální standard opatření od 20.12. 2021 uplatňují všechny rakouské spolkové země.

Vzhledem k možnosti zpřísnit v jednotlivých místech Rakouska lockdownová opatření důrazně doporučujeme, abyste se před odjezdem seznámili s rozsahem lockdownu a s hygienicko-epidemiologickými podmínkami přímo v místě, do něhož hodláte cestovat. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat ubytovatele a navštívit webové stránky turistické oblasti, v níž hodláte pobývat.

Pro pendlery, pracovníky mezinárodní dopravy apod. se pravidla vstupu na území Rakouska (překročení hranice) nemění, musí však na území Rakouska dodržovat omezení vyplývající z lockdownu. Také dosavadní pravidla cestování tranzitem z/do jiné země (např. z/do Itálie) nebo na vídeňské letiště a zpět zůstávají v době lockdownu v platnosti. Důrazně však doporučujeme zjistit si před cestou pravidla přepravy u konkrétního dopravce nebo letiště, neboť ta se mohou od rakouských pravidel lišit.

Podmínky vstupu (překročení hranic) do Rakouska, včetně výjimek pro tranzit, pendlery, mezinárodní dopravu a další kategorie osob naleznete zde.

 1. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele zde

Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku - sozialministerium.at/Informationen-

Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) zde

Souhrnné informace ke vstupu do Rakouska a ochranným opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19 (v němčině) najdete zde (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

 • Anglická verze zde
 • Covid-19 - příslušné právní normy najdete zde
 • Nařízení omezující vstup do Rakouska (COVID-19-Einreiseverordnung) najdete zde
 • Covid-19 - časté otázky (k různým oblastem života) najdete zde
 • Coronavirus - Hotlines zde

Kontakty pro zodpovězení konkrétních dotazů ke Covid-19:

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.

Kontakt na Velvyslanectví ČR ve Vídni: Tel. 0043 89958111, mail consulate_vienna@mzv.cz

 1. PRAVIDLA NÁVRATU DO ČR

Pravidla návratu do ČR z Rakouska viz náš článek zde, dále informace MZV ČR či MV ČR.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články