Výhody registrace u Flymeto
  1. Hledáme ty nejlepší kombinace letů.
  2. Spolupracujeme s nejlepšími partnery v oblasti cestování.
  3. Garance nejlevnějšího nákupu.
 Mluvíme vaším jazykem
 Prodávejte vlastní zájezdy
 Pohodlné hledání
 Tvořte svoje itineráře
 500 milionů letů do 10s
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Malta, podmínky cestování

🇲🇹

COVID19 – aktuální podmínky cestování na Maltu a návratu do ČR

Vstup na Maltu zůstává bez podmínek.

VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

Od 25. července 2022 je vstup na Maltu bez podmínek.

https://deputyprimeminister.gov.mt/

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude vyzván k domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

OČKOVANÉ OSOBY

AKTUALIZACE - od 25.7.2022 bez podmínek

EU certifikát za očkování je pro Maltu platný od 15. dne – do 270 dne od druhé dávky nebo neomezeně po třetí dávce. Pro osoby do 18 let toto časové omezení neplatí.

V případě třetí dávky má očkování na MT platnost od 15. dne.

TESTOVANÉ OSOBY

Nutnost prokázat se testy je od 0:00h dne 25. července 2022 zrušena.

Pro testování na Maltě:

Na antigenní test se lze objednat on-line buď kdekoliv na Maltě, test nesmí být starší 24 hod.:

https://rapidscreeningmalta.com/?gc

nebo rovněž on-line na Maltském mez. letišti před odletem:

https://www.swabbingmalta.com/

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

AKTUALIZACE - od 25.7.2022 bez podmínek

EU certifikát o prodělané nemoci Covid nesmí být starší 180 dní od prvního pozitivního testu. Pokud nemáte certifikát EU, ale jiné, prosím, konzultujte stránky https://deputyprimeminister.gov.mt/ .

DĚTI

AKTUALIZACE - od 25.7.2022 bez podmínek

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

  • není aktuálně potřeba

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

https://www.visitmalta.com/en/info/

Roušky FFP2 jsou povinné v letadlech a nemocnicích. Doporučujeme řídit se pokyny místních autorit.

Upozorňujeme, že Malta jako ostrovní stát disponuje omezeným počtem nemocnic a při prudkém nárůstu onemocnění Covid-19 loni v létě bez předchozího upozornění přijala rozhodnutí o uzavření jazykových škol, omezení cestování a zejména návratu do vlasti až po karanténě, čímž došlo k náročným situacím pro české studenty jazykových škol. Doporučujeme proto sledovat aktuální stav a počítat s různými eventualitami vývoje.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Podmínky karantény na MT: doba karantény je 10 dní, pokud se prokáží negativním testem, mohou po 7 dnech karanténu ukončit, tj. musí si dát vykonat test uznanou laboratoří a při negativním výsledku mohou osmý den karanténu opustit. Řiďte se pokyny lékařů.

https://deputyprimeminister.gov.mt/

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude vyzván k domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

TRANZIT

Aktuálně není omezen.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039/ 0636095739; 0636095745, 0636095741.

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života a pomoci v nouzi (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace): 0039 335 310450

PODROBNÉ INFORMACE

Zde se nachází aktuální informace a opatření pro turisty: https://www.visitmalta.com/en/covid

Podrobně k opatřením na Maltě v anglickém jazyce na protecting-yourself.aspx

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/ Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​

Statistika vývoje viz. covid-19-infographics.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Gove

https://ec.europa.eu/info/live-work

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články