Výhody registrace u Flymeto
  1. Garance nejlevnějšího nákupu.
  2. Spolupracujeme s nejlepšími partnery v oblasti cestování.
  3. Hledáme ty nejlepší kombinace letů.
 Tvořte svoje itineráře
 Prodávejte vlastní zájezdy
 Sdílejte nabídky s přáteli
 500 milionů letů do 10s
 Mluvíme vaším jazykem
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

V Londýně už každý byl...
Evropa · Velká Británie
7. února 2018
Číst více..

Lucembursko, podmínky cestování

🇱🇺

COVID-19 - aktuální informace k cestování do/z Lucemburska a návrat do ČR

Veškeré aktuální informace o hygienických nařízeních a podmínkách vstupu na území Lucemburska jsou k dispozici na oficiální stránce: Covid-19.public.lu (v angličtině, francouzštině nebo němčině).

VSTUP NA ÚZEMÍ LUCEMBURSKA

Pro občany zemí EU či cizince s trvalým pobytem v některém z členských států EU je vstup pozemní i leteckou dopravou bez omezení. Od 22. dubna 2022 není nutné při cestě předkládat žádný doklad. Toto opatření se vztahuje i na vstup občanů ze zemí - Andorra, Monaco, San Marino a Vatikán, dále také na země asociované k Schengenu - Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Občanům ostatních zemí (nerezidentů v EU) je v současné době zakázán vstup na území Lucemburska, s výjimkou zemí uvedených zde.

Cestující letecky ze třetích zemí, od 12 let a 2 měsíců musejí před nástupem do letadla předkládat:

OČKOVANÉ OSOBY

doklad o úplném očkování vakcínou

BioNTech Pfizer / Comirnaty
Moderna / Spikevax
AstraZeneca / Vaxzevria
Janssen / Vaccine Janssen

Popř. na bázi vzájemného uznávání s některými třetími zeměmi

Covishield (Serum Institute of India Pvt. Ltd (SII))
R-Covi (R-Pharm)
Covid-19 vaccine (recombinant) (FIOCRUZ)

vystavený administrativou či lékařským zařízením členského státu EU či schengenského prostoru, popř. i třetí zemí seznam zemí naleznete zde:

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

doklad o uzdravení ne starší 6 měsíců před cestou (vystavený lékařem či úřadem členského státu EU či schengenského prostoru, u osob, které dle předpisů své země řádně ukončily izolaci a neprokazují symptomy onemocnění)

TESTOVANÉ OSOBY

negativní test RT-PCR ne starší 48h či test ATG, ne starší 24h před odletem (od akreditované laboratoře členského státu EU či schengenského prostoru, na papíře či elektronicky, ve francouzštině, němčině, lucemburštině, angličtině, italštině, španělštině či portugalštině).

DĚTI

Podmínky pro vstup do země se vztahují na děti starší 12 let a 2 měsíců.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

není stanoven

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Ke dni 11.3. 2022 byla většina epidemiologických nařízení zrušena. Pro vstup do veřejných budov, kulturních zařízení, restaurací, barů a kaváren nejsou nutné roušky ani předložení certifikátů. Pouze v nemocnicích a domovech seniorů i nadále platí systém 3G. To znamená, že volný vstup je pouze pro osoby:

· očkované posilující dávkou (bez časového omezení) či očkované kompletním očkovacím schématem (ne starším než 9 měsíců)

· po předložení platného PCR testu (ne starší než 48 hodin) či ATG testu (ne starší než 24 hodin)

· po prodělaném onemocnění covid- 19 ne déle než 6 měsíců

K výše uvedenému je třeba předložit evropský certifikát.

Je stanovena povinnost nosit ochranu nosu a úst pouze v nemocnicích a domovech seniorů.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Podstoupit samoizolaci dle možností. Na webové stránce Covid-19.public.lu (v angličtině, francouzštině, němčině a lucemburštině) je k dispozici seznam testovacích míst. Cena PCR testu bez lékařského předpisu je pevně stanovena na 60 €.

TRANZIT

Veškerá pozemní doprava bez omezení

UŽITEČNÉ ODKAZY

Aktuální informace o hygienických nařízeních, podmínkách vstupu na území Lucemburska, testovací centra, apod. jsou k dispozici na oficiální stránce: Covid-19.public.lu (v angličtině, francouzštině, němčině a lucemburštině).

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články