Výhody registrace u Flymeto
  1. Generátor nejlevnějších letenek.
  2. Nabízíme více než 600 milionů letových kombinací.
  3. Jsme solidní prodejci letenek, působíme na trhu od roku 2016.
 Prodávejte vlastní zájezdy
 Sdílejte nabídky s přáteli
 Mluvíme vaším jazykem
 500 milionů letů do 10s
 1.5 milionů hotelů do 10s
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Cíl? Golf!
Nejslibnější golfové lokality světa
Severní Amerika · Louisiana - USA
15. května 2019 5 min čtení
Číst více..
Opět něco pro milovníky turistiky - v nespoutané kanadské divočině si pročistíte hlavu!
Severní Amerika · Britská Kolumbie - Kanada
9. listopadu 2015 3 min čtení
Číst více..

Lotyšsko, podmínky cestování

🇱🇹 Stupeň 4: očkovaní se prokazují EU certifikátem, pro návrat je nutné vyplnit PLF, doporučujeme pojištění COVID-19.

Cestování do Lotyšska - aktuální informace o zavedených opatřeních

Níže najdete aktuální informace ohledně cestování občanů ČR do Lotyšské republiky.

Všechny informace týkající se podmínek cestování se náš úřad snaží ihned zveřejňovat cestou této webové stránky a jsou-li zde informace staré několik dní, vždy jsou platné (pouze po určitou dobu nedošlo ze strany lotyšských orgánů k žádné změně). Chtěli bychom vás tedy požádat, abyste si pozorně přečetli níže uvedené texty a náš úřad kontaktovali opravdu jen v nutných případech. Děkujeme za pochopení.

  1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Vstup na území Lotyšska

S platností od 19. 6. 2021 byla Česká republika (na základě zjištěné 14-denní incidence případů nemoci covid-19/100 tisíc osob) přeřazena Lotyšskem do kategorie států „s nízkým rizikem nákazy“. Aniž by došlo k individuálnímu přehodnocení podmínek vstupu do Lotyšska pro občany ČR, dochází tímto krokem k výraznému usnadnění cestování do Lotyšska (POZOR! tyto podmínky budou platit jen po dobu, pokud bude ČR splňovat kritéria pro zařazení do této kategorie „zelených“ států. Hraniční hodnota, kterou je třeba minimálně splňovat je nyní stanovena na 75 případů/100 tisíc obyvatel. Tabulka incidence a s ní spojené zařazení států je zveřejňováno vždy v pátek na stránkách lotyšského Centra prevence a kontroly nemocí odkaz „List of countries and recommendation for travellers“).

Aktuální podmínky cestování do Lotyšska:

Do Lotyšska je možno cestovat za účelem turistiky, obecně bez jakýchkoliv omezení důvodů.

Osoby, které mohou prokázat ukončené očkování ( tj. od 15. dne po podání druhé dávky) proti nemoci covid-19 (registrovanou vakcínou ve státech EU) nebo nemoc prokazatelně prodělaly v uplynulých 180 dnech - vyplňují pouze příjezdový elektronický dotazník (covidpass.lv), ne dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic.

Osoby, které nebyly očkovány (a neprodělaly onemocnění COVID-19) – vyplňují dotazník covidpass a před vstupem na území Lotyšska musí podstoupit test ke zjištění covid-19 (PCR test ne starší než 72h, nebo antigenní test ne starší než 48h před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo vstupu na území LV soukromým dopravním prostředkem).

Děti do 12 let jsou vyňaty z povinnosti podstupovat testy před příjezdem do země.

Upouští se od vyžadování popříjezdové 10-denní samoizolace - platí pro všechny cestovatele ze zemí s nízkým výskytem nemoci covid-19 a dále pro očkované a zotavené ze zemí s vysokým rizikem - viz přehledně na stránkách MZV LV níže).

Upozorňujeme, že nadále platí pro všechny cestovatele vyplnit před cestou dotazník covidpass (příjezdový elektronický dotazník), který najdete na adrese www.covidpass.lv (potvrzení o jeho vyplnění, které obdržíte, je vyžadováno při hraničních kontrolách).

Doporučujeme před cestou veřejnou dopravou (letadlo, vlak, autobus) kontaktovat dopravce a zjistit si podmínky umožnění přepravy. Může se stát, že dopravce z důvodu zajištění bezpečnosti přepravovaných osob bude před nástupem na palubu vyžadovat osvědčení o negativním testu na covid-19 bez ohledu na to, že cílová země již od tohoto požadavku (za určitých podmínek) upustila.

Tranzit

Tranzit územím Lotyšska v rámci Schengenského/EU prostoru není omezen. I pro účel tranzitu (pozemní cestou nebo přes prostor letiště) platí povinnost před vstupem na území Lotyšska vyplnit elektronický formulář (Covidpass).

Pro osoby překračující hranici za účelem tranzitu platí stejná pravidla jak jsou uvedena výše. Z povinnosti prokázat se bezinfekčností na covid-19 jsou vyňati řidiči mezinárodní nákladní dopravy - v případě, že délka jejich pobytu v zemi nepřekročí 72h (nutnost vyplnit Covidpass platí v každém případě). Negativní test na nemoc covid-19 se nevyžaduje ani v případě tranzitu v rámci tranzitního prostoru mezinárodního letiště v Rize.

Časový limit pro tranzit přes území Lotyšska je 12h. Pro dopravu zboží, mezinárodní dopravu vázanou na jízdní řády, tranzit v rámci letiště, pobyt posádek letadel / lodí jsou stanoveny delší časové intervaly (48-72h, případně bez omezení), které jsou definovány pro jejich “tranzitní” přítomnost na území.

Se změnami v pravidlech pro cestování, které byly zavedeny 19. 6. 2021, došlo též ke zrušení uzávěry vnějších schengenských hranic Lotyška, tedy hranic s Ruskou federací a Běloruskem, která byla zavedena před více jak rokem. I na těchto hranicích nyní platí pravidla daná „semaforem“, tedy vyplývající z výskytu nemoci covid-19 na 100tisíc obyvatel, resp. vakcinací či proděláním nemoci cestovatelem. RF i Bělorusko jsou v současné době hodnoceny jako země s vysokým rizikem nákazy nemocí covid-19.

Od 12. 7. 2021 navíc platí povinnost pro osoby, které překročí vnější pozemní hranici EU směrem do Lotyšska (tedy hranici směrem z RF nebo Běloruska), absolvovat COVID test přímo na hranicích. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které mohou předložit v EU akceptované potvrzení o ukončeném očkování (vakcínou schválenou EMA), případně o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. Výjimka se dále vztahuje na děti do 12 let.

Užitečné informace o situaci ohledně covid-19 v Lotyšsku najdete zde

  1. DOPRAVA

Přímá mezinárodní osobní doprava není plošně omezována. Nicméně s ohledem na epidemickou situaci v Evropě je mnoho spojů rušeno nebo měněno. Doporučujeme sledovat webové stránky konkrétních dopravců pro aktuální informace o dostupných spojích a podmínkách přepravy!

  1. OPATŘENÍ

Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku, včetně platných opatření, najdete zde.

Karanténní a hygienická opatření upravuje Rozhodnutí vlády Lotyšské republiky č. 360 ze dne 9. 6. 2020 a jeho dodatky. Text Rozhodnutí je v anglickém jazyce zde.

Nejvýznamnější změnou předpisu č. 360 z poslední doby ve vztahu k cestování je právě zrušení obecného zákazu cestování do Lotyšska (do června 2021 bylo možno cestovat pouze z přesně vymezených důvodů). Zákaz těchto volných cest zůstává v platnosti pouze pro osoby, které jsou občany zemí s velmi vysokým rizikem výskytu nemoci, nebo které v takovéto zemi pobývaly v posledních 14 dnech v (v této kategorii jsou státy s výskytem vyšším než 500 případů na 100 tisíc obyvatel). (pro VYSVĚTLENÍ: výše uvedený předpis (č. 360) má v Lotyšsku obecnou platnost a svým účelem odpovídá „Ochrannému opatření“, které v ČR vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. Rozdělení států do kategorií podle výskytu nemoci pak upravuje specifika pro konkrétní státy (skupiny států).

Další změna, která se též týká podmínek cestování, tedy včetně turistických cest – osoby, které mohou předložit EU elektronický covidový certifikát (digital covid certificate – DCC), kterým doloží, že absolvovaly úplné očkování proti nemoci covid-19, nebo nemoc prodělaly, mohou vstupovat na území Lotyšska a pobývat zde bez toho, že by se před cestou nebo po příjezdu podrobovaly testu na covid-19 a setrvávaly v 10-denní karanténě. Do 1. září 2021 bylo navíc stanoveno přechodné období, po které není striktně vyžadován DCC, ale k doložení požadovaných údajů je akceptováno jakékoliv platné národní osvědčení vydané oprávněnou autoritou v dané zemi EU (může být v národním jazyce či angličtině). Děti do 12 let, které cestují s osobami, jež mohou doložit výše uvedené skutečnosti, nemusí též dodržovat karanténu a podstupovat test. Tyto děti však nemohou využívat veřejnou dopravu, navštěvovat kulturní akce, letní školy atp.

Opatření týkající se vstupu na území Lotyšska – podrobněji viz výše bod 1.

  1. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Text Rozhodnutí vlády č. 360 ze dne 9. 6. 2020, které popisuje platná opatření – web Sbírka právních norem zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku – oficiální web vlády LR k problematice COVID-19 zde.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele – web MZV LR zde

Dalšími zdroji informací jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictví; Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí

Testy pro potřeby cestování zajišťují v Lotyšsku např. Centrální laboratoř nebo soukromá akreditovaná laboratoř E. Gulbja Laboratorija.

Kontakty na Zastupitelský úřad ČR v Rize najdete zde

  1. NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Lotyšsko je v současné době zařazeno do skupiny zemí se vysokým rizikem nákazy COVID-19, tj. červená barva.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Jejich výklad uvádí MZV ČR pro všechny kategorie rizikových zemí v článcích Pravidla návratu do ČR a Rozcestník

Zde naleznete příjezdový formulář do ČR.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články