Letenky

Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Odlet

Cestující

2

Krásný Luzern

Oslo

Víkendy ve dvou do 20.000 Kč
Užijte si tak trochu jiný víkend se svým partnerem. V těchto evropských metropolích se s třídenním výletem (2 noci) pro 2 osoby vejdete do 20 000 Kč. A to včetně letenek, ubytování, jídla, návštěvy hlavních památek i nějaké té kávy s dezertem na zahrádce restaurace v historickém centru. Částky jsou orientační a vycházejí z průměrných cen letenek a ubytování, restaurací a hlavních památek ve městě. Záleží jen na vašem vkusu, čemu dáte přednost.
Číst více..

Informace k cestování

Od: webshopfly   |   27. listopadu 2020

Vážení cestující, vzhledem k aktuálnímu stavu jsme pro Vás připravili pár bodů, které Vám mohou pomoci v této mimořádné situaci.

Semafor, kam lze vycestovat

Mapa znázorňuje aktuální stav. Do zemí obarvených zelenou barvou mohou osoby s občanstvím ČR vycestovat a vrátit se bez žádných omezení nebo karantény. Žlutá barva představuje částečné administrativní překážky nebo jiná rizika. Červená barva znamená úplné omezení pro cestující.

Mapa - přehled úrovně cestování

Legenda a podrobnější informace k mapě

Legenda k tabulce - Úroveň cestování do a z cílové země v tabulce je hodnota od 0 do 5:

  • 0 - červená, hranice uzavřeny jedním nebo oběma směry
  • 2 - žlutá, lze cestovat, počítejte s obtížemi
  • 4, 5 zelená - 4 mírné překážky, 5 - bez omezení
Úroveň cestování do a z cílové země Země Poznámka
0 Finsko Pro cestující z Česka do 22.11.platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (práce, rodina, škola) a po vstupu do Finska držet 14-denní karanténu. Od 1.10. přibude možnost se prokázat negativním testem a zkrátit si tak karanténu a od 23.11. budou vstup do Finska umožněn všem po předložení negativního výsledku 2 testů.
0 Maďarsko Maďarsko od 1. září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 12. 2020. S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Od 1. 9. do 1. 12. platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU.
0 Dánsko Dánsko zařadilo Českou republiku od 12.10. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod NIKOLIV TURISTÉ !!!
0 Rumunsko Rumunská Národní rada pro krizové situace schválila dne 5. 10. 2020 nové nařízení, jehož součástí je seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem - Česká republika je na seznamu a pro vstup na území Rumunska se tedy na cestující z ČR vztahují karanténní opatření. S platností od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit 2- týdenní karanténu.
2 Bosna a Hercegovina Od 12. září je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).
2 Slovensko Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica), nastoupit domácí karanténu a nejdříve 5. den se nechat otestovat. Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek (přeshraniční pracovníci, řidiči mezinárodní dopravy, tranzit přes Slovensko apod.) jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 24.11.2020, které je možno najít zde
2 Litva Po příjezdu do Litvy je nutné předložit negativní test na COVID-19 nebo podstoupit 14 denní karanténu, kterou si můžete zkrátit na 10 dní v případě testování jako samoplátce v Litvě. V případě příjezdu hromadnou dopravou nebo autem, je cestující povinen provést online registraci na stránkách ministerstva zdravotnictví nebo Národního cetnra veřejného zdraví nejpozději však do 12 hodin od příjezdu. Vstup do ČR: Od 22.10. je možné přicestovat do ČR jen v nezbytně nutných případech
2 Estonsko Vstup do Estonska: od 23.11. je zavedena POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK ve vnitřních veřejných prostorech. Na základě přezkumu (dne 20.11.) úrovně nákazy COVID-19 pokračuje v týdnu 23.-29.11. pro české občany povinnost desetidenní karantény po vstupu do Estonska. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit). Vstup do ČR: v rámci nouzového stavu do 12.12. pokračuje možnost přicestovat pouze v nezbytně nutných případech (nikoliv turistika).
2 Lotyšsko Česká republika je stále zařazena do “červeného” seznamu zemí, tj. pro cestovatele z ČR platí povinnost nastoupit domácí samoizolaci. Aktuální znění tohoto seznamu je na stránkách lotyšského Centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete v článku MZV ČR, který je průběžně aktualizován, včetně zohlednění ustanovení plynoucích z ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.
2 Slovinsko Od 9.11.2020 vstupuje v platnost nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění podmínky vstupu do České republiky pro české občany i cizince. Opatření se týká také osob přijíždějících ze Slovinska, pokud ve Slovinsku v uplynulých 14 dnech pobývaly déle než 12 hodin.
2 Srbsko Podmínky ke vstupu do Srbska a návrat do ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy a s účinností ode dne 13. července 2020 0:00 ČR přesunulo Srbsko ze zelené kategorie do kategorie červených zemí s vysokým rizikem nákazy.
2 Spojené Království Spojené království na svém území od 29. srpna 2020 zavedlo karanténní opatření pro cestující z České republiky. Až na výjimky musí dále před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit kontaktní formulář. Od 5. listopadu 2020 platí v Anglii zpřísněná opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. UPOZORŇUJEME, ŽE NEGATIVNÍ TEST NA KORONAVIRUS NEZNAMENÁ VÝJIMKU Z NUTNOSTI PODSTOUPIT KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ PO PŘICESTOVÁNÍ DO SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ.
2 Belgie Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu “červenou zónou”. Belgie je na českém semaforu červená od 4.11. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.
2 Norsko Norská vláda zpřísnila s platností od 9. 11. 2020 kritéria pro vstup na území Norska pro státy EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky. Každý z občanů přijíždějící ze zemí označených “na norském semaforu červeně” je povinen se prokázat na hranicích negativním PCR testem na covid-19, který není starší 72 dnů. Bez takového potvrzení může být vstup do země cestovateli odmítnut. Nastoupení do povinné desetidenní karantény není tímto novým opatřením dotčeno. Desetidenní karanténa je povinná.
2 Španělsko Od 23. listopadu 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) negativní výsledek PCR testu na covid-19, ubytovací zařízení na Kanárských ostrovech vyžadují test již od 14. listopadu. Od 25. října 2020 platí na území celé země nouzový stav (Estado de Alarma) v trvání šesti měsíců do 9. května 2021. Na celém území s výjimkou Kanárských ostrovů platí noční zákaz vycházení. V případě využití letecké dopravy do Španělska musí cestující na letišti načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře. U pozemní dopravy povinnost vyplnění formuláře není. UPOZORNĚNÍ - Požadavek negativních PCR testů na COVID-19 Od 23. listopadu 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí negativní výsledek PCR testu na COVID-19.
2 Německo Od 25.9.2020 zařadilo Německo celou ČR mezi rizikové státy/oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Bližší informace pro cestovatele z ČR naleznete v článku Celá Česká republika je zařazena na seznam rizikových oblastí pro Německo na webu Velvyslanectví ČR ve Berlíně.
2 Nizozemsko Česká republika změnila dne 9. listopadu 2020 tzv. cestovatelský semafor, s odkazem na Doporučení Rady (EU) 2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19. Od 9. listopadu 2020 Nizozemsko již není na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, které vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. V souvislosti s touto změnou došlo ke změně podmínek vstupu z Nizozemska do České republiky. Od 9. listopadu 2020 se vztahují na příjezdy z Nizozemska do České republiky povinnosti pro vstup z tzv. červené země.
2 Švýcarsko Pravidla pro přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska se zpřísnila. Cestující z České republiky jsou po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské územ povinni nastoupit 10-denní karanténu. Osob, jež pobývaly v posledních 10 dnech před přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska v některé tzv. rizikové zemi, mezi něž patří od 14.09.2020 i Česká republika. Aktuální seznam rizikových zemí lze kontrolovat na webu: bag.admin.ch
2 Rakousko Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin. Informace naleznete na webových stránkách MZV. Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
4 Chorvatsko V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR ze dne 23.4.2020. přinášíme aktuální informace týkající se možností cestování do Chorvatska. Občané České republiky nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty. Test na COVID-19 není potřeba. Vstupuje se bez nutnosti karantény. Jedinou podmínkou je poskytnutí informací o místě a délce pobytu a kontaktní údaje nejlépe prostřednictvím online formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.
4 Portugalsko Pro vstup na pevninu Portugalska není negativní test vyžadován. V rámci nouzového stavu platného od 9. 11. 2020 však může být diagnostický test nařízen portugalskými orgány např. při příletu nebo kdykoliv jindy namátkově. Důrazně doporučujeme cestovatelům na Madeiru absolvovat test na Covid-19 již v ČR před odletem, aby se vyhnuli možné déletrvající karanténě v případě zjištění pozitivního výsledku testu absolvovaného až po příletu na ostrov.
4 Itálie Lombardie, Kalábrie, Piemont, Vale d’Aosta, Horní Adiže, nově také Kampánie, Toskánsko a Emilia Romagna, Abruzzo - výrazné omezení vycházení - červená zóna. Apůlie, Sicílie, Umbrie, Basilicata, Ligurie, Emilia Romagna, Marky, Furlansko Julské Benátsko - omezení pohybu - oranžová zóna. Pro vstup do Itálie z České republiky je požadován negativní test (výtěr) na Covid ne staršíl 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu. Detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html. Všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte “ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu”). Blíže k rozdělení regionů na červené, oranžové a žluté v rámci šíření pandemie Covid-19: Omezení pohybu v kritických regionech .
4 Řecko Vzhledem ke zvýšenému výskytu onemocnění Covid-19 na území Řecka byla s účinností od 7. 11. 06.00 hod. do 30. 11. 2020 vyhlášena na celém území státu karanténní opatření včetně změn při cestách do/z Řecka, zákazu neopodstatněného vycházení a přesunů mezi okresy. Opatření jsou povinná pro obyvatele i návštěvníky a jejich nedodržení je pokutováno
5 Francie Od 30. 10. 2020 do minimálně 15. 12. 2020 platí na celém území striktní omezení vycházení. Pro každý vstup do země i pohyb po území Francie je nutné vyplnit speciální atestaci. Francie neuzavřela své vnitřní hranice pro občany EU, ovšem uzavřela vnější hranice. Pro každý vstup do země i pohyb po území Francie je nutné vyplnit speciální atestaci, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra. Na celém území platí striktní omezení vycházení a zákaz pohybu mezi regiony. Cestujícím mezi státy EU je nicméně silně doporučeno absolvovat PCR test. Cestující přijíždějící ze států mimo EU se musejí podrobit PCR testu povinně. Situaci je třeba pravidelně sledovat.
5 Polsko Cestování do sousedního Polska je už volné, hranice jsou opět průjezdné bez omezení. Češi mohou do Polska, aniž by museli předkládat potvrzení o negativním testu na koronavirus nebo museli do karantény.
5 Švédsko S platností od 16. 11. 2020 bylo Švédsko zařazeno mezi země s vysokým rizikem výskytu COVID-19 (červená). Před příjezdem do ČR ze Švédska musí občané ČR i oprávnění cizinci vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/. Po příjezdu musí všichni předložit krajské hygienické stanici výsledek testu PCR a to do 7 dnů od příjezdu u testu provedeného na území ČR. Bezprostředně po příjezdu u testu provedeného ve státě EU, který není starší než 72 hodin.
5 Bulharsko Od 15. 6. 2020 MZV ČR doporučuje dbát zvýšené opatrnosti během cest do států EU a schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených zeleně a oranžově na tzv. Semaforu). MZV i nadále doporučuje cestovat do zemí s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) a ostatních zemí světa jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě. Při návratu ze států s vysokým rizikem (červená barva) nákazy onemocnění COVID-19 a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) platí až na výjimky stanovené v ochranném opatření při vstupu do ČR nutnost absolvování testu nebo karantény.
5 Lucembursko Lucembursko je pro české občany plně otevřeno, vstup je bez omezení. Test není vyžadován, úřady však nabízí vouchery pro test zdarma.

Úprava hodin zákaznického servisu

Vzhledem k omezenému počtu letů upravujeme také hodiny zákaznického servisu z nonstop režimu, na 7 - 22 každý den včetně víkendů a svátků. Děkujeme za pochopení.

Mám koupenou letenku. Co teď

V případě, že máte koupenou letenku, doporučujeme sledovat informace dopravce na webu společnosti. Letenku je většinou možné stornovat nebo změnit termín. Pravidla pro tyto změny se ale řídí pravidly letecké společnosti.

Každý dopravce má své vlastní postupy. V případě refundace Vašeho letu je potřeba nás vždy kontaktovat. Sdělíme Vám podmínky a domluvíme vrácení peněz.

TIP

Pokud je Váš let později než v následujícím týdnu, doporučujeme se stornováním počkat. Letecké společnosti lety ruší postupně, proto na Vašem letu ještě může dojít ke změně.

Upozorňujeme, že veškeré refundace musí být provedeny našimi agenty. V případě, že obdržíte jakékoli vyrozumění o částce, která Vám má být navrácena, je nutné nám ho zaslat, abychom i my mohli tyto peníze poslat na Váš bankovní účet.

Informace dopravců

Emirates

Není možná plná finanční kompenzace. Společnost nastavila program „KEEP YOUR TICKET“, kdy letenku je možné zrušit a využít ji na ten samý let v jiný termín. Platnost tohoto programu je jeden rok. Pokud pro Vás toto řešení není vyhovující, refundace podléhá standardním podmínkám letenky.

Qatar Airways

Není možná plná finanční komenzace. Dopravce nabízí možnost voucherů v hodnotě zakoupené letenky. Na základě tohoto voucheru je možnost zakoupit jakoukoli letenku od společnosti Qatar ve stejné nebo vyšší hodnotě.

Turkish Airlines

Řešení vždy individuálně, kontaktujte nás.

Iberia

Refundace možná prostřednictvím voucheru.

U ostatních společností není postup jednotný.

Jsem mimo Českou republiku

Dopravce zrušil můj zpáteční let

V případě, že Vás kontaktuje přímo dopravce o zrušení zpátečního letu, zeptejte se na alternativu. Pokud jste již na letišti, informujte se tam.

Nemáte-li prostředky k návratu

Nemáte-li prostředky k návratu, lety jsou plně obsazeny nebo žádné neletí, doporučujeme obrátit se na Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz – denně jsou odbavovány autobusy z rizikových oblastí a dozvíte se zde i nejnovější informace k letecké přepravě.

Tyto stránky sledujte i v případě, že Váš zpáteční let končí na některém zahraničním letišti.

Telefonní čísla krizových linek

Ministerstvo zahraničních věcí

Doporučení při cestách

V dopravních prostředcích chraňte sebe a ostatní cestující. Dbejte na dostatečnou hygienu rukou a chraňte si ústa rouškou nebo respirátorem. Minimalizujte kontakt s lidmi a pokud je to možné, dodržujte bezpečné vzdálenosti.

Aktuální informace

Za společnost WEB SHOP FLY Vám přejeme hlavně pevné zdraví v těchto těžkých dnech a věříme, že situaci společně ohleduplně zvládneme!


comments powered by Disqus

Tagy

žádné tagy

Kategorie