Letenky

Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Odlet

Cestující

2

Jet Lag a jak na něj
Je pro tělo náročnější let na východ, nebo na západ? Proč se vyhnout nočním letům? Jet lag, nebo také pásmová nemoc – strašák každého, kdo letí na dlouhou vzdálenost a nechce být jako tělo bez duše půlku své dovolené. Pásmová nemoc vás může potrápit nespavostí, únavou, bolestmi hlavy, žaludečními nevolnostmi nebo podrážděním. Proč se to děje a jak se před jet lagem co nejvíc ochráníte? Abyste pásmovou nemoc zažili, musíte překonat nějaká ta časová pásma.
Číst více..

Londýnské festivaly II.
Evropa · Velká Británie
Číst více..

Ženeva

Krásná Gruzie

Podzim v teple

Báječná Mallorka
Evropa · Španělsko
Číst více..

Informace k cestování

Od: Web Shop Fly   |   11. září 2020

Vážení cestující, vzhledem k aktuálnímu stavu jsme pro Vás připravili pár bodů, které Vám mohou pomoci v této mimořádné situaci.

Semafor, kam lze vycestovat

Mapa znázorňuje aktuální stav. Do zemí obarvených zelenou barvou mohou osoby s občanstvím ČR vycestovat a vrátit se bez žádných omezení nebo karantény. Žlutá barva představuje částečné administrativní překážky nebo jiná rizika. Červená barva znamená úplné omezení pro cestující.

Mapa - přehled úrovně cestování

Legenda a podrobnější informace k mapě

Legenda k tabulce - Úroveň cestování do a z cílové země v tabulce je hodnota od 0 do 5:

  • 0 - červená, hranice uzavřeny jedním nebo oběma směry
  • 2 - žlutá, lze cestovat, počítejte s obtížemi
  • 4, 5 zelená - 4 mírné překážky, 5 - bez omezení
Úroveň cestování do a z cílové země Země Poznámka
0 Finsko Vstup do Finska pro české občany pouze v odůvodněných případech.
0 Maďarsko Maďarsko od 1. září 2020 uzavírá své hranice. Po tomto datu bude zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska.
0 Dánsko Dánsko zařadilo Českou republiku od 12.9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod NIKOLIV TURISTÉ !!!
2 Litva Od 18.8.2020. Čeští občané musí předložit při vstupu do Litvy negativní PCR test na COVID-19 ne starší 72 hodin, přihlásit se do 12 hodin od vstupu do země na u Národního centra veřejného zdraví vyplněním elektronického formuláře a podstoupit 14denní karanténu;
2 Bosna a Hercegovina Vstup umožněn za předpokladu předložení negativního testu ne staršího než 48 hodin a pouze s platným cestovním dokladem. Po návratu test na Covid nebo 14 denní karanténa
2 Estonsko Na základě přezkumu (dne 4.9.) úrovně nákazy COVID-19 platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 7.-13.9. dvoutýdenní karanténa.. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit.
2 Lotyšsko Česká republika je stále zařazena do “červeného” seznamu zemí, tj. pro cestovatele z ČR platí povinnost nastoupit domácí dvoutýdenní samoizolaci
2 Slovinsko Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam zemí - povinná karanténa po vstupu do země, dílčí změny od 13.9.2020. Změny, které vstoupí v platnost 13.9.2020. Doba trvání karantény se zkracuje ze 14 na 10 dní. Prodlužuje se platnost potvrzení o testování na SARS-CoV-2 ze 36 hodin na 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení, současně se doplňuje podmínka, že test nesmí být pořízen ve Slovinsku.
2 Srbsko Od 15. 8. mají všichni cizinci vstupující do Srbska ze Severní Makedonie, Chorvatska, Bulharska a Rumunska povinnost předložit na hranicích PCR test s negativním výsledkem (ne starší než 48 hodin, provedený národní referenční laboratoří v konkrétní zemi). Po návrutu do ČR, při pobytu delším než 12 hodin musejí všechny osoby bezprostředně po příjezdu kontaktovat krajskou hygienickou stanici dle místa pobytu, absolvovat PCR test na území ČR (každý občan si zajistí test na své náklady) a předložit výsledek testu krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu
2 Spojené Království Spojené království na svém území od 29. srpna 2020 od 04:00 britského času zavedlo karanténní opatření pro cestující z České republiky. Až na výjimky musí dále před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit kontaktní formulář.
2 Belgie Belgie se nachází podl. tzv semaforu od 22. června v zelené kategorii. V podvečer 2. září přešla celá ČR na belgickém semaforu do „oranžové“ kategorie, již bez rozlišení jednotlivých regionů. Belgičtí experti na svém zasedání, které se konalo 8. září, rozhodli zařadit Prahu k 11. září (od 16:00) na červenou listinu belgického semaforu, zbytek ČR zůstane i nadále oranžový. Od 1. srpna je pro cestující do Belgie povinné vyplnit formulář„Public Health Passenger Locator Form”.
2 Norsko S platností od 8. 8. 2020 jsou cestovatelé z České republiky po příjezdu do Norska povinni nastoupit do 10ti denní karantény. Na hraničním přechodu jsou povinni prokázat se cestovním dokladem a potvrzením o místě ubytování, kde po dobu deseti dnů setrvají (potvrzení CK, hotelu). V případě ubytování v soukromí nebo u přátel pak podepsaným prohlášením, že budou na jejich adrese po dobu karantény ubytováni. Pokud takové potvrzení nebude cestovatel mít k dispozici, nebude do Norska vpuštěn. Po dobu karantény je třeba setrvat na jedné pevné adrese, ubytování v kempech, pod stanem v přírodě ani turistika obytným vozem nesplňuje podmínky pobytu v karanténě.
2 Španělsko Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány, pokud však člověk vykáže známky nemoci, bude muset podstoupit test a zdržet se v karanténě dokud nebude znám výsledek. Na letišti probíhá měření teploty a lidé zde museji vyplnit dotazník s osobními a kontaktními udaji. Je nutno se registrovat před vstupem na www.spth.gob.es Počínaje 24. 8. 2020 je Španělsko vyřazeno ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy nemocí COVID-19, což znamená, že osoby přijíždějící ze Španělska se budou muset povinně hlásit příslušné krajské hygienické stanici, na území ČR podstoupit RT-PCR test na SARS CoV-2 a jeho výsledek oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR. Pokud tak neučiní, budou se muset podrobit čtrnáctidenní karanténě.
2 Německo Pro vstup do Německa již nejsou potřeba závažné důvody. Lze ho navštívit i z důvodu turistiky nebo nákupů. Pro osoby cestující ze zemí, které jsou na stránkách Institutu Roberta Kocha klasifikované jako rizikové oblasti (s účinností od 9. 9. 2020 je mezi rizikové oblasti zařazena také Praha - viz info), platí ve všech spolkových zemí povinná 14denní karanténa. Osoby cestující z těchto oblastí se musí samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu. V některých spolkových zemích platí možnost výjimky z povinné karantény v případě, že byl proveden PCR test s negativním výsledkem. Test musí být proveden v jedné ze zemí uvedených na stránkách Institutu Roberta Kocha, a to maximálně 48 hodin před příjezdem.
4 Rumunsko Pokud přijíždíte do Rumunska za účelem pobytu ze zemí s nízkým rizikem nákazy, kde jste pobývali posledních 14 dnů, nevyžaduje se negativní test na Covid-19 ani 14 denní karanténa.
4 Francie Po příjezdu do Francie není povinná karanténa.
4 Chorvatsko Do Chorvatska je možné vycestovat bez omezení, podmínkou je vyplnit formulář na hranicích.
4 Nizozemsko Nizozemsko je pro české občany plně otevřeno, na hranicích je vyžadován doklad o ubytování
4 Polsko Do Polska je možné cestovat bez omezení avšak na hranicích mohou probíhat namátkové kontroly. Při návratu ze Slezského vojvodství (Katowice a okolí) je nutné prokázat se negativním testem ne starším než 72 hodin nebo natoupit do 14 denní karantény.
4 Portugalsko Země je pro české občany otevřena skrze leteckou dopravu a otevřené jsou i pozemní hranice se Španělském. Při cestách na Azorské ostrovy nebo Madeiru je na letišti prováděn test na koronavirus.
4 Itálie Itálie je pro české občany plně otevřena. Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení (formulář). Existuje povinnost předem nahlásit svůj pobyt online v případě cesty na Sardínii či do regionu Apůlie. V případě Sardinie je nutno dotazník vyplnit minimálně 48h předem (jména, adresy, kontakty, zdali se setkali s virem, zdravotní stav). Každý pasažér musí obdržet QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat).
5 Švédsko Švédsko umožňuje občanům EU vstup na své území bez omezení.
5 Bulharsko Bulharsko je pro české občany plně otevřeno, vstup je bez omezení.
5 Lucembursko Lucembursko je pro české občany plně otevřeno, vstup je bez omezení.
5 Rakousko Rakousko je pro české občany otevřeno, začínají opět bezpečnostních opatření s rozestupem min 1m a povinné roušky v uzavřených prostorech. Přísnější kontroly budou i na hranicích.
5 Řecko Bez omezení, pouze nutnost dopředu vyplnit dotazník https://travel.gov.gr/. Po vyplnění dotazníků získáte QR kód, který musíte mít s sebou při vstupu na území Turecka. Některé letecké společnosti vyžadují QR kód již při nástupu do letadla. Podmínky pro turisty vstupující do země po silnici jsou odlišné.
5 Slovensko Vstup na Slovensko je pro české občany bez omezení. Roušky je povinné nosit ve vnitřních prostorách a MHD. Pokud byl člověk jinde než v Česku, musí se prokázat negativním testem nebo nastoupit do 14 denní karantény
5 Švýcarsko Švýcarsko je pro české občany plně otevřeno, vstup je bez omezení.

Úprava hodin zákaznického servisu

Vzhledem k omezenému počtu letů upravujeme také hodiny zákaznického servisu z nonstop režimu, na 7 - 22 každý den včetně víkendů a svátků. Děkujeme za pochopení.

Mám koupenou letenku. Co teď

V případě, že máte koupenou letenku, doporučujeme sledovat informace dopravce na webu společnosti. Letenku je většinou možné stornovat nebo změnit termín. Pravidla pro tyto změny se ale řídí pravidly letecké společnosti.

Každý dopravce má své vlastní postupy. V případě refundace Vašeho letu je potřeba nás vždy kontaktovat. Sdělíme Vám podmínky a domluvíme vrácení peněz.

TIP

Pokud je Váš let později než v následujícím týdnu, doporučujeme se stornováním počkat. Letecké společnosti lety ruší postupně, proto na Vašem letu ještě může dojít ke změně.

Upozorňujeme, že veškeré refundace musí být provedeny našimi agenty. V případě, že obdržíte jakékoli vyrozumění o částce, která Vám má být navrácena, je nutné nám ho zaslat, abychom i my mohli tyto peníze poslat na Váš bankovní účet.

Informace dopravců

Emirates

Není možná plná finanční kompenzace. Společnost nastavila program „KEEP YOUR TICKET“, kdy letenku je možné zrušit a využít ji na ten samý let v jiný termín. Platnost tohoto programu je jeden rok. Pokud pro Vás toto řešení není vyhovující, refundace podléhá standardním podmínkám letenky.

Qatar Airways

Není možná plná finanční komenzace. Dopravce nabízí možnost voucherů v hodnotě zakoupené letenky. Na základě tohoto voucheru je možnost zakoupit jakoukoli letenku od společnosti Qatar ve stejné nebo vyšší hodnotě.

Turkish Airlines

Řešení vždy individuálně, kontaktujte nás.

Iberia

Refundace možná prostřednictvím voucheru.

U ostatních společností není postup jednotný.

Jsem mimo Českou republiku

Dopravce zrušil můj zpáteční let

V případě, že Vás kontaktuje přímo dopravce o zrušení zpátečního letu, zeptejte se na alternativu. Pokud jste již na letišti, informujte se tam.

Nemáte-li prostředky k návratu

Nemáte-li prostředky k návratu, lety jsou plně obsazeny nebo žádné neletí, doporučujeme obrátit se na Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz – denně jsou odbavovány autobusy z rizikových oblastí a dozvíte se zde i nejnovější informace k letecké přepravě.

Tyto stránky sledujte i v případě, že Váš zpáteční let končí na některém zahraničním letišti.

Telefonní čísla krizových linek

Ministerstvo zahraničních věcí

Doporučení při cestách

V dopravních prostředcích chraňte sebe a ostatní cestující. Dbejte na dostatečnou hygienu rukou a chraňte si ústa rouškou nebo respirátorem. Minimalizujte kontakt s lidmi a pokud je to možné, dodržujte bezpečné vzdálenosti.

Aktuální informace

Za společnost Web Shop Fly Vám přejeme hlavně pevné zdraví v těchto těžkých dnech a věříme, že situaci společně ohleduplně zvládneme!

Letenky do oblíbených destinací

Letenky obsahují všechny poplatky a taxy vyjma příplatků za zavazadla navíc.


comments powered by Disqus

Tagy

žádné tagy

Kategorie